Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

“Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddïo bob amser yn yr Ysbryd. I’r diben hwn, byddwch yn effro, gyda dyfalbarhad ym mhob math o ymbil dros y saint i gyd…” Effesiaid 6:18   Beth ydych chi’n weddïo amdano? I lawer o Gristnogion mae disgyblaeth gweddi yn un o’r pethau mwyaf anodd. Dyna pam mae cymaint…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ofnwch yr ARGLWYDD, ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a’i hofna. Salm 34:9   Ofn Pwy sydd heb deimlo ofn rywbryd neu’i gilydd? Neb, mae’n debyg. Gadewch inni weld sut mae’r Beibl yn trin y syniad o ofn. Yn y Testament Newydd, y gair Groeg am ‘ofn’ yw ffobos. Y gair…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

Pwy a’n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Rhufeiniaid 8:35   Bod ar wahân Wrth i’r cyfyngiadau ddechrau rhyddhau ychydig bach yma yng Nghymru mae gennym hawl i gwrdd yn yr awyr agored â phobl o un aelwyd arall, ac efallai bod y teimlad o arwahanrwydd yn dechrau lleihau. Dros y misoedd diwethaf mae’n siwr…

Darllen ymlaen
5 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

‘Dywedodd yntau (y proffwyd), “Paid ag ofni; y mae mwy gyda ni nag sydd gyda hwy.” Yna gweddïodd Eliseus, “ARGLWYDD, agor ei lygaid, iddo weld.” Ac agorodd yr ARGLWYDD lygaid y llanc, ac yna fe welodd y mynydd yn llawn meirch a cherbydau tanllyd o gwmpas Eliseus.’ 2 Brenhinoedd 6:16-17   Roedd pobl Israel unwaith…

Darllen ymlaen
5 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Yna bloeddiodd yr holl bobl yn uchel mewn moliant i’r ARGLWYDD am fod sylfaen tŷ’r ARGLWYDD wedi ei gosod. Yr oedd llawer o’r offeiriaid a’r Lefiaid a’r pennau-teuluoedd, a oedd yn ddigon hen i fod wedi gweld y tŷ cyntaf, yn wylo’n hidl pan welsant osod sylfaen y tŷ hwn; ond yr oedd llawer yn…

Darllen ymlaen
4 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un â phechod drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. 2 Corinthiaid 5:21   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Gwisgo Oen Miwsig…

Darllen ymlaen
4 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Mehefin 2020

gan John Martin

“Bydd yn gryf a dewr” Deuteronomium 31 Mae’r geiriau hyn, sy’n cael eu rhoi i Moses gan Dduw, i’w gweld tua diwedd llyfr Deuteronomium. Mae’r ffaith eu bod i’w gweld dair gwaith yn yr un bennod (Deut. 1:6, 7 a 23) yn tanlinellu’r ffaith eu bod o’r pwys mwyaf. Roeddent i’w cyfeirio’n gyffredinol at Israel…

Darllen ymlaen
4 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Gan ras Duw, ac am ddim, y maent yn cael eu cyfiawnhau, trwy’r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu Rhufeiniaid 3:24   Cyfiawnder Dychmygwch yr olygfa: mae’r achos llys yn dirwyn i ben. Mae pawb yn disgwyl dyfarniad y rheithgor, ac yna daw’r gair cwta, ‘dieuog’. Daw bloedd o orfoledd oddi wrth y cyhuddiedig a’i gefnogwyr….

Darllen ymlaen
3 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth; ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Rhufeiniaid 6:23   Bywyd Tragwyddol Mae’r ymadrodd ‘Bywyd Tragwyddol’ yn codi sawl gwaith yn y Testament Newydd; roedd gan Iesu lawer i’w ddweud am fywyd tragwyddol, gymaint felly, fel bod Simon Pedr…

Darllen ymlaen
2 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i’r hwn a ddechreuodd ynoch waith da, ei orffen hyd ddydd Iesu Grist.” Philipiaid 1:6   Er bod meddu ar hyder yn bwysig i lawer ohonon ni, gan amlaf hunan-hyder sydd bwysicaf i’r mwyafrif. Ond pan fydd amgylchiadau bywyd yn ein bwrw oddi ar ein hechel, yn tanseilio a…

Darllen ymlaen