Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

1 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Yn y dyddiau hynny a’r amser hwnnw,’ medd yr ARGLWYDD, ‘yn ofer y ceisir drygioni Israel, ac ni cheir pechod Jwda; oherwydd maddeuaf i’r rhai a adawaf yn weddill.’ Jeremeia 50:20   Annwyl gyfeillion, Anfonaf ddetholiad o ddyfyniadau un o’m hoff awduron, F.W. Boreham, atoch. Y llyfr yw When the tide comes in a’r bennod…

Darllen ymlaen
30 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

 “Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy’n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw’n caru, nid yw’n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon…

Darllen ymlaen
29 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mehefin 2020

gan Dewi Tudur

Daeth Iesu allan, felly, yn gwisgo’r goron ddrain a’r fantell borffor. A dywedodd Peilat wrthynt, “Dyma’r dyn.” Ioan 19:5   Tybed ydach chi wedi chwarae gêm “Cysylltu geiriau” (Word Association yn Saesneg). Mae’n hwyl gweld sut mae meddyliau pobol yn gweithio – plant yn arbennig, pan maen nhw yn dweud y gair cyntaf sy’n dod…

Darllen ymlaen
29 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Rhufeiniaid 5:1   Mae yna lawer o bethau pwysig yn ein byd ni, ond does dim yn fwy pwysig na Duw. Duw sydd wedi creu’r cosmos, sydd wedi rhoi trefn i bob dim ac…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi, hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond nyni sydd â blaenffrwyth yr Ysbryd gennym, yr ydym ninnau’n ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Rhufeiniaid 8:22-23   Amser Gwell i…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ac yn awr, blant, arhoswch ynddo ef, er mwyn inni, pan fydd ef yn ymddangos, gael hyder a bod heb gywilydd arnom ger ei fron ef ar ei ddyfodiad. 1 Ioan 2:28   Hyder Mae’n amlwg o ddarllen y Testament Newydd bod lle i hyder ym mywyd y Cristion. Gadewch inni weld ychydig o’r hyn…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

“…achos yr oedd yn ddyn da, yn llawn o’r Ysbryd Glân ac o ffydd.” Actau 11:24   Mae’r gallu i ysgrifennu llythyr yn prysur fynd ar goll yn ein hoes dechnegol ni sy’n dibynnu fwyfwy ar e-bost, testun a ffôn symudol. Nid nad ydym yn gwerthfawrogi’r dulliau modern hyn, yn enwedig yn yr argyfwng presennol. Ond…

Darllen ymlaen
24 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Yn awr, dyma’r hyn a ddywed yr ARGLWYDD a’th greodd, Jacob, ac a’th luniodd, Israel: “Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di; galwaf ar dy enw; eiddof fi ydwyt. Pan fyddi’n mynd trwy’r dyfroedd, byddaf gyda thi; a thrwy’r afonydd, ni ruthrant drosot. Pan fyddi’n rhodio trwy’r tân, ni’th ddeifir, a thrwy’r fflamau, ni losgant di….

Darllen ymlaen
22 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“…oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr Efengyl yr ydym ni yn ei phregethu, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr Ysbryd Glân, a chydag argyhoeddiad mawr.” 1 Thesaloniaid 1:5   Sut y gellir troi calonnau’r di-gred “at Dduw oddi wrth eilunod, i wasanaethu’r gwir Dduw byw”? (1 Thesaloniaid 1:9). Pa fath o…

Darllen ymlaen
22 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 23 Mehefin 2020

gan Dewi Tudur

Os bydd yn y wlad newyn, haint, deifiad, malltod, locustiaid neu lindys, neu os bydd gelynion yn gwarchae ar unrhyw un o’i dinasoedd — beth bynnag fo’r pla neu’r clefyd — clyw bob gweddi, pob deisyfiad gan unrhyw un a chan bob un o’th bobl Israel sy’n ymwybodol o’i glwy ei hun a’i boen, ac…

Darllen ymlaen