Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

21 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

“Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriaid sydd ar wasgar yn Pontus, Galatia, Capadocia, Asia a Bithynia, sy’n etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Duw y Tad, trwy waith sancteiddiol yr Ysbryd, i fod yn ufudd i Iesu Grist ac i’w taenellu â’i waed ef. Gras a thangnefedd a amlhaer i chwi!” 1 Pedr 1:1-2   Mae’n…

Darllen ymlaen
20 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Gorffennaf 2020

gan Tirzah Jones

Safaf ar fy nisgwylfa, a chymryd fy safle ar y tŵr; syllaf i weld beth a ddywed wrthyf, a beth fydd ei ateb i’m cwyn. Atebodd yr Arglwydd fi: ‘Ysgrifenna’r weledigaeth, a gwna hi’n eglur ar lechen, fel y gellir ei darllen wrth redeg; oherwydd fe ddaw eto weledigaeth yn ei hamser – daw ar…

Darllen ymlaen
17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Y mae cyfraith yr ARGLWYDD yn berffaith, yn adfywio’r enaid; y mae tystiolaeth yr ARGLWYDD yn sicr, yn gwneud y syml yn ddoeth; y mae deddfau’r ARGLWYDD yn gywir, yn llawenhau’r galon; y mae gorchymyn yr ARGLWYDD yn bur, yn goleuo’r llygaid; y mae ofn yr ARGLWYDD yn lân, yn para am byth; y mae…

Darllen ymlaen
17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Blant, yr ydych chwi o Dduw, ac yr ydych wedi eu gorchfygu hwy; oherwydd y mae’r hwn sydd ynoch chwi yn gryfach na’r hwn sydd yn y byd. 1 Ioan 4:4   Bachu Fe’i gwelaf yn fy meddwl y funud yma – ei gorff byr yn ei ddwbl yn codi’r naill dywarchen ar ôl y…

Darllen ymlaen
17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

Atebodd Simon Pedr ef, “Arglwydd, at bwy yr awn ni? Y mae geiriau bywyd tragwyddol gennyt ti, ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw Sanct Duw.” Ioan 6:68-69   Medraf droi at Iesu gan y bydd yno i mi bob amser. Medraf droi at Iesu gan ei fod yn…

Darllen ymlaen
16 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Felly, gweddïwch chwi fel hyn: ‘Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw.’ Mathew 6:9 “Ein Tad yr hwn wyt yn у nefoedd…” Mae’n siŵr bod y geiriau hyn ymysg y rhai mwyaf adnabyddus yn y Testament Newydd i gyd. Mae’n debyg y byddai sawl Cristion yn dweud bod y geiriau hyn yn annwyl iawn…

Darllen ymlaen
13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny’n aneglur; ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr, anghyflawn yw fy ngwybod; ond yna, caf adnabod fel y cefais innau fy adnabod. 1 Corinthiaid 13:12   Rwy’n anfon dyfyniad atoch o Esboniad gan Dr. James Montgomery Boice ar Efengyl Ioan, lle mae’n siarad am…

Darllen ymlaen
13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Gorffennaf 2020

gan John Martin

“Paham, fy enaid y’th ddarostyngir, ac yr ymderfysgi ynof?” – BWM “F’enaid, pam wyt ti’n teimlo mor isel? Pam wyt ti mor anniddig?” – Beibl.net Salm 42:5, 11; 43:5   Ydi’r lockdown ’ma’n eich cael chi lawr? Dair gwaith mewn dwy Salm, (42:5 ac 11; 43:5) mae’r salmydd yn rhoi mynegiant i’r gofid sy’n llethu’i…

Darllen ymlaen
13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

Fy enaid, bendithia’r ARGLWYDD, a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Salm 103:1   Rwy’n credu y byddai’r mwyafrif ohonon ni’n dweud mai un o’r pethau rydyn ni’n golli fwyaf ar y Sul yw bod mewn cynulleidfa yn canu mawl gyda’n gilydd. I geisio gwneud i fyny am y golled, mae llawer o eglwysi wedi…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

“…yr wyf â’m llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin, ARGLWYDD y Lluoedd.” Eseia 6:5   Ar 29 Ebrill 1993 cafodd Palas Buckingham ei agor am y tro cyntaf i’r cyhoedd. Yn ôl y sôn, daeth un twrist o America allan yn siomedig gan ei fod wedi disgwyl y byddai, am ei £8, wedi…

Darllen ymlaen