Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

“…achos yr oedd yn ddyn da, yn llawn o’r Ysbryd Glân ac o ffydd.” Actau 11:24   Mae’r gallu i ysgrifennu llythyr yn prysur fynd ar goll yn ein hoes dechnegol ni sy’n dibynnu fwyfwy ar e-bost, testun a ffôn symudol. Nid nad ydym yn gwerthfawrogi’r dulliau modern hyn, yn enwedig yn yr argyfwng presennol. Ond…

Darllen ymlaen
24 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Yn awr, dyma’r hyn a ddywed yr ARGLWYDD a’th greodd, Jacob, ac a’th luniodd, Israel: “Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di; galwaf ar dy enw; eiddof fi ydwyt. Pan fyddi’n mynd trwy’r dyfroedd, byddaf gyda thi; a thrwy’r afonydd, ni ruthrant drosot. Pan fyddi’n rhodio trwy’r tân, ni’th ddeifir, a thrwy’r fflamau, ni losgant di….

Darllen ymlaen
22 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“…oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr Efengyl yr ydym ni yn ei phregethu, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr Ysbryd Glân, a chydag argyhoeddiad mawr.” 1 Thesaloniaid 1:5   Sut y gellir troi calonnau’r di-gred “at Dduw oddi wrth eilunod, i wasanaethu’r gwir Dduw byw”? (1 Thesaloniaid 1:9). Pa fath o…

Darllen ymlaen
22 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 23 Mehefin 2020

gan Dewi Tudur

Os bydd yn y wlad newyn, haint, deifiad, malltod, locustiaid neu lindys, neu os bydd gelynion yn gwarchae ar unrhyw un o’i dinasoedd — beth bynnag fo’r pla neu’r clefyd — clyw bob gweddi, pob deisyfiad gan unrhyw un a chan bob un o’th bobl Israel sy’n ymwybodol o’i glwy ei hun a’i boen, ac…

Darllen ymlaen
22 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

“Y mae’r nefoedd yn datgan gogoniant Duw, a’r ffurfafen yn mynegi gwaith ei ddwylo.” Salm 19:1    Un o’r pethau rwy’ wedi’i golli fwyaf ers dechrau’r ‘lockdown’ yw gallu mynd am dro ar hyd glan y môr. Mae’n un o’m hoff bleserau; rwy’ bob amser wedi mwynhau edrych ar y môr, a hynny ym mhob…

Darllen ymlaen
21 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Clyw, nefoedd! Gwrando, ddaear! Oherwydd llefarodd yr ARGLWYDD: “Megais blant a’u meithrin, ond codasant mewn gwrthryfel yn f’erbyn. Y mae’r ych yn adnabod y sawl a’i piau, a’r asyn breseb ei berchennog; ond nid yw Israel yn adnabod, ac nid yw fy mhobl yn deall.” Eseia 1:2-3   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones…

Darllen ymlaen
20 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Pan welodd yr Arglwydd hi, tosturiodd wrthi a dweud, “Paid ag wylo.” Luc 7:13   Wrth i mi eistedd wrth fy nghyfrifiadur heno i ysgrifennu’r defosiwn hwn, rwy’n gwybod nad oes gen i eiriau huawdl i’w rhannu, dim darluniau clyfar i’w rhoi, nac unrhyw ddoethineb benodol i’w rhannu. Beth sydd gen i rydw i yn…

Darllen ymlaen
17 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

…ac yno daeth llaw yr ARGLWYDD arno Eseciel 1:3 “It was the best of times, it was the worst of times.” Dyna frawddeg agoriadol nofel glasurol Charles Dickens A Tale of Two Cities. Mae hefyd yn ddisgrifiad ac asesiad da o fywyd ac amserau Eseciel. Yn ôl yn Jerwsalem allai pethau ddim bod yn waeth…

Darllen ymlaen
17 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Y mae wedi’n bendithio ni yng Nghrist â phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Effesiaid 1:3   Bendith Wrth i rywun disian mewn cwmni о bobl mae’n bosibl y clywch un araII yn ymateb trwy ddweud, “Bendith”. Mewn cylchoedd Cristnogol fe glywch y cyfarchiad, “Pob…

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Mehefin 2020

gan John Martin

“A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Ioan 5:6   Dyma’r cwestiwn a ofynnodd Iesu i ddyn claf oedd yn gorwedd gyda llawer tebyg iddo wrth bwll Bethesda. Wyddom ni fawr ddim amdano. Dyw’r hanes ddim yn ei enwi nac yn dweud faint oedd ei oed. Beth mae yn ddweud yw iddo fod yn dioddef…

Darllen ymlaen