Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Awst 2020

gan Mari Jones

Yr wyf fi wedi dod i’r byd yn oleuni, ac felly nid yw neb sy’n credu ynof fi yn aros yn y tywyllwch. Ioan 12:46 Goleuni Pwy ohonom yn ei dro nad yw’n hoffi cael cosi ei gefn? Efallai mai dyna fel y teimlai ambell goeden ifanc yng Ngheunant y Felin yma pan ddechreuodd y…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

Fe ddychwel gwaredigion yr ARGLWYDD; dônt i Seion dan ganu, a llawenydd tragwyddol ar bob un. Hebryngir hwy gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a griddfan yn ffoi ymaith. Eseia 51:11    Mae Duw’n ddiddarfod a’r bendithion niferus mae’n dywallt arnom yr un mor ddiddarfod. Mae natur ‘fythol’ pob peth mae Duw’n ei wneud…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Gorffennaf 2020

Yr olygfa fry uwchben Fe chwardd yr un sy’n eistedd yn y nefoedd Salm 2:4a   Rwy’n ei chyfrif yn fraint i fyw mewn pentref bach ar lethrau bryn yn Eryri. Pan fyddaf yn cael y cyfle, rwyf wrth fy modd yn mynd i fyny i ben y bryn ac edrych allan ar yr olygfa…

Darllen ymlaen
28 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Gorffennaf 2020

gan Dewi Tudur

Os byddi’n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i’r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daethost i’r frenhiniaeth? Esther 4:14   Dyna lyfr “od” i droi ato am ddefosiwn dyddiol, meddwch chi! A dyna…

Darllen ymlaen
27 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Gorffennaf 2020

gan Tirzah Jones

Ymddangosodd angel yr ARGLWYDD iddo a dweud wrtho, “Y mae’r ARGLWYDD gyda thi, ŵr dewr.” Barnwyr 6:12   Pan gwrddwn ni gyntaf â Gideon mae’n cuddio rhag y Midianiaid. Pe bai rhywun wedi gofyn i’w ffrindiau am ddisgrifiad o Gideon bryd hynny, tybed beth fydden nhw wedi’i ddweud? Go brin y bydden nhw wedi’i ddisgrifio…

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Aeth Iesu i ffwrdd eto dros yr Iorddonen i’r man lle bu Ioan gynt yn bedyddio, ac arhosodd yno. Daeth llawer ato yno, ac yr oeddent yn dweud, “Ni wnaeth Ioan unrhyw arwydd, ond yr oedd popeth a ddywedodd Ioan am y dyn hwn yn wir.” A daeth llawer i gredu ynddo yn y lle hwnnw….

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Felly, gan ei bod yn sicr y bydd rhai yn cael dod i mewn iddi, a chan fod y rhai y cyhoeddwyd y newyddion da iddynt gynt heb ddod i mewn oherwydd anufudd-dod, y mae ef drachefn yn pennu dydd neilltuol, sef “Heddiw”, gan lefaru trwy Ddafydd ar ôl cymaint o amser, fel y dyfynnwyd o’r…

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio o’i flaen a dweud, “Syr, os mynni, gelli fy nglanhau.” Estynnodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ac ar unwaith glanhawyd ei wahanglwyf. Mathew 8:2-3   Trown heddiw at y defosiwn olaf sy’n seiliedig ar y…

Darllen ymlaen
23 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Gorffennaf 2020

A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio o’i flaen a dweud, “Syr, os mynni, gelli fy nglanhau.” Estynnodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ac ar unwaith glanhawyd ei wahanglwyf. Mathew 8:2-3   Ar ôl edrych ddoe ar ddaioni Iesu, dychwelwn heddiw at…

Darllen ymlaen
23 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 23 Gorffennaf 2020

A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio o’i flaen a dweud, “Syr, os mynni, gelli fy nglanhau.” Estynnodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ac ar unwaith glanhawyd ei wahanglwyf. Mathew 8:2-3   Gallwch chi ddweud llawer am rywun o’r hyn maen nhw’n ei…

Darllen ymlaen