Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 6 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE GENNYM Y FRAINT O GEISIO DUW Gall bwlch ddatblygu’n gyflym rhwng yr hyn rydyn ni’n ei gredu a sut rydyn ni’n byw ein bywydau. Gall hyn fod yn arbennig o wir pan ddywedwn ein bod yn ceisio’r Arglwydd. Yr ARGLWYDD yw fy nerth a’m tarian; ynddo yr ymddiried…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 5 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE GENNYM Y FRAINT O ADNABOD DUW Yn ystod y dyddiau hyn rydym wedi wynebu llawer o ansicrwydd, ond gadewch i’r ansicrwydd hyn ein helpu i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n sicr, a’r fraint anhygoel o adnabod Duw. Y mae pawb sy’n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 4 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 Beth ar y ddaear sy’n digwydd? O Dduw, ti yw fy Nuw, fe’th geisiaf di; y mae fy enaid yn sychedu amdanat, a’m cnawd yn dihoeni o’th eisiau, fel tir sych a diffaith heb ddŵr. Fel hyn y syllais arnat yn y cysegr, a gweld dy rym a’th ogoniant….

Darllen ymlaen
2 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw er mwyn cywilyddio’r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisodd Duw i gywilyddio’r pethau cedyrn, a phethau distadl y byd, a phethau dirmygedig, a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt, i ddiddymu’r pethau sydd. Ac felly, ni all neb ymffrostio gerbron Duw. 1 Corinthiaid 1:27-29   Ymffrost…

Darllen ymlaen
1 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Yn y dyddiau hynny a’r amser hwnnw,’ medd yr ARGLWYDD, ‘yn ofer y ceisir drygioni Israel, ac ni cheir pechod Jwda; oherwydd maddeuaf i’r rhai a adawaf yn weddill.’ Jeremeia 50:20   Annwyl gyfeillion, Anfonaf ddetholiad o ddyfyniadau un o’m hoff awduron, F.W. Boreham, atoch. Y llyfr yw When the tide comes in a’r bennod…

Darllen ymlaen
30 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

 “Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy’n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw’n caru, nid yw’n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon…

Darllen ymlaen
29 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mehefin 2020

gan Dewi Tudur

Daeth Iesu allan, felly, yn gwisgo’r goron ddrain a’r fantell borffor. A dywedodd Peilat wrthynt, “Dyma’r dyn.” Ioan 19:5   Tybed ydach chi wedi chwarae gêm “Cysylltu geiriau” (Word Association yn Saesneg). Mae’n hwyl gweld sut mae meddyliau pobol yn gweithio – plant yn arbennig, pan maen nhw yn dweud y gair cyntaf sy’n dod…

Darllen ymlaen
29 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Rhufeiniaid 5:1   Mae yna lawer o bethau pwysig yn ein byd ni, ond does dim yn fwy pwysig na Duw. Duw sydd wedi creu’r cosmos, sydd wedi rhoi trefn i bob dim ac…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi, hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond nyni sydd â blaenffrwyth yr Ysbryd gennym, yr ydym ninnau’n ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Rhufeiniaid 8:22-23   Amser Gwell i…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ac yn awr, blant, arhoswch ynddo ef, er mwyn inni, pan fydd ef yn ymddangos, gael hyder a bod heb gywilydd arnom ger ei fron ef ar ei ddyfodiad. 1 Ioan 2:28   Hyder Mae’n amlwg o ddarllen y Testament Newydd bod lle i hyder ym mywyd y Cristion. Gadewch inni weld ychydig o’r hyn…

Darllen ymlaen