Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Awst 2020

gan Meirion Thomas

Ar y mynydd hwn bydd ARGLWYDD y Lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i’r bobl i gyd, gwledd o win wedi aeddfedu, o basgedigion breision a hen win wedi’i hidlo’n lân. Eseia 25:6    Ddoe, fe welsom y ffordd rhyfeddol y mae Duw yn darparu ar ein cyfer ac yn ei gwahodd i wleddau gyda…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Awst 2020

gan Meirion Thomas

“Ar y mynydd hwn bydd ARGLWYDD y Lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i’r bobl i gyd, gwledd o win wedi aeddfedu, o basgedigion breision a hen win wedi’i hidlo’n lân.” Eseia 25:6   Ers wythnos diwethaf, ar ddiwrnodau neilltuol gallwch gael taleb (voucher) i hawlio gostyngiad ar bris eich pryd allan. Dyma un o…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Awst 2020

gan Mari Jones

Pura fi ag isop fel y byddaf lân; golch fi fel y byddaf wynnach nag eira. Salm 51:7   Mater o Gefndir ‘Na, mae’r defaid acw i’w gweld yn rhy amlwg o lawer.’ Dyna ddywediad a glywir yn bur aml ar ein buarth pan geisir synhwyro pa fath dywydd y gallwn ei ddisgwyl. I gyflawni…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Awst 2020

gan Bill Hughes

Yn wir, yn Nuw yr ymdawela fy enaid; oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Salm 62:1   Detholiad o ddyfyniadau allan o bregeth gan George Morrison o Glasgow sydd gen i ar eich cyfer heddiw. Pregeth yn seiliedig ar “Yn wir, yn Nuw yr ymdawela fy enaid…” Salm 62:1 yw hi a rhoddwyd iddi’r…

Darllen ymlaen
5 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Awst 2020

gan Wemimo Jaiesimi

A bydd tangnefedd Duw, sydd goruwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonnau a’ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Philipiaid 4:7   Ddoe edrychom ar Paul mewn sefyllfa ofnadwy yn cael ei longddryllio wrth deithio i Rufain. Sylwon y medrwn wynebu stormydd hyd yn oed pan fyddwn yn cyflawni ewyllys Duw. Heddiw dysgwn ddwy wers arall…

Darllen ymlaen
5 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Awst 2020

gan Wemimo Jaiesimi

Ond heb na haul na sêr i’w gweld am ddyddiau lawer, a’r storm fawr yn dal i’n llethu, yr oedd pob gobaith am gael ein hachub bellach yn diflannu. Actau 27:20 Mae Duw gyda ni drwy stormydd bywyd (Acts 27:13-26) Yn y ffilm enwog ‘Titanic’ (1997) cawn gipolwg trwy lygaid y camera ar erchylltra trychineb…

Darllen ymlaen
3 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Awst 2020

gan John Martin

A bydd yr Arglwydd eto’n fy ngwaredu i rhag pob cam, a’m dwyn yn ddiogel i’w deyrnas nefol. Iddo ef y byddo’r gogoniant byth bythoedd! Amen. 2 Timotheus 4:18   Pwrpas terfynol dioddefaint Ddoe, fe edrychon ar y ffaith fod Duw yn ein cadw. Ond ar gyfer beth rydyn ni’n cael ein cadw? Er bod…

Darllen ymlaen
3 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Awst 2020

gan John Martin

Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr ARGLWYDD yw dy geidwad, yr ARGLWYDD yw dy gysgod ar dy ddeheulaw; ni fydd yr haul yn dy daro yn y dydd, na’r lleuad yn y nos. Bydd yr ARGLWYDD yn dy gadw rhag pob drwg, bydd yn cadw dy einioes. Bydd yr ARGLWYDD yn…

Darllen ymlaen
31 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Awst 2020

gan Tirzah Jones

Disgwyl yn dawel wrth yr ARGLWYDD, aros yn amyneddgar amdano. Salm 37:7   Yn ôl ym mis Ionawr, tybed a fyddech chi wedi dychmygu y byddai pethau fel maen nhw ar hyn o bryd. Mae’r ysgolion wedi torri i fyny ac i lawer dylai fod yn ddechrau tymor y gwyliau. Efallai eich bod chi wedi…

Darllen ymlaen
30 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Awst 2020

gan Bill Hughes

…am fod pawb sydd wedi eu geni o Dduw yn gorchfygu’r byd. Hon yw’r oruchafiaeth a orchfygodd y byd: ein ffydd ni. 1 Ioan 5:4   Annwyl Ffrindiau, Tybed pa mor aml y teimlwch y boen a all ddod o ganlyniad i fod yn Gristion, a hithau’n ymddangos fel petaech yn estron yn byw mewn…

Darllen ymlaen