Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

13 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Ebrill 2020

gan John Treharne

Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drugaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe’n gwnaeth ni, ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ; trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Nghrist Iesu, fe’n cyfododd gydag ef a’n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion…

Darllen ymlaen
12 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Aeth Mair Magdalen a chyhoeddi i’r disgyblion, “Rwyf wedi gweld yr Arglwydd.” Ioan 20:8   Maen nhw’n dweud nad ydych chi ddim yn gwybod beth sydd gennych hyd nes iddo fynd.  Mae’n bosib iawn bod heddiw yn ddiwrnod chwerw-felys am ein bod ni’n hiraethu am gael dathlu’r Pasg gyda’n brodyr a’n chwiorydd yn bersonol. Byddai’n…

Darllen ymlaen
11 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i’w gipio, ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol. O’i gael ar ddull…

Darllen ymlaen
10 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Eto, ein dolur ni a gymerodd, a’n gwaeledd ni a ddygodd – a ninnau’n ei gyfrif wedi ei glwyfo a’i daro gan Dduw, a’i ddarostwng. Eseia 53:4   Mae cost ariannol Covid-19 i Gymru a’r Deyrnas Unedig yn anferthol. Mae pecyn achub £350 biliwn gan lywodraeth y DU a chynnydd enfawr mewn gwariant ar y…

Darllen ymlaen
9 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw. Salm 46:10     Roedd yn 46 munud wedi 5 fore Ionawr 17, 1995 yn Kobe, canolbarth Japan, pan ddigwyddodd daeargryn ofnadwy. Collwyd 4,600 o fywydau. Aeth Gweinidog eglwys arbennig i edrych am ei aelod hynaf – gwraig weddw oedd yn byw ar ei phen ei hun mewn fflat. Wedi llwyddo…

Darllen ymlaen
8 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

A’r diwrnod hwnnw, gyda’r nos, dywedodd wrthynt, “Awn drosodd i’r ochr draw.” A gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd; yr oedd cychod eraill hefyd gydag ef. Cododd tymestl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau’n ymdaflu i’r cwch, nes ei fod erbyn hyn yn llenwi. Yr oedd…

Darllen ymlaen
7 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Ebrill 2020

gan David Norbury

Doethineb yw’r pennaf peth; cais ddoethineb; â’r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni, ac fe’th ddyrchefir ganddi; fe’th anrhydedda, os cofleidi hi. Diarhebion 4:7-8 Rydym yn byw trwy gyfnod rhyfedd iawn. Nid nepell oddi wrth bob un ohonom, mewn ysbytai ar hyd ac ar led y wlad mae brwydrau ffyrnig yn mynd…

Darllen ymlaen
6 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Ebrill 2020

gan Steffan Jones

Ac eto ni adawodd ei hun heb dyst, gan iddo gyfrannu bendithion: rhoi glaw ichwi o’r nef, a thymhorau ffrwythlon, a chyflawnder calon o luniaeth a llawenydd. Actau 14:17 Daw’r defosiwn hwn oddi ar wefan www.holi-cymru.org, adnodd efengylu, lle mae’n hawdd rhannu’r erthygl gyda ffrindiau a theulu. Y Duw nad yw’n dawel Dywedodd Duw na…

Darllen ymlaen
5 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Ebrill 2020

gan Mari Jones

O’r cyff a adewir i Jesse fe ddaw blaguryn, ac fe dyf cangen o’i wraidd ef Eseia 11:1   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr John a Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Griafolen Sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn, llifiwyd pinwydden braf i…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Ond prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Rhufeiniaid 5:8   Hoffwn i rannu rhywbeth gyda chi heddiw gan awdur o’r enw Henry Durbanville a ysgrifennodd lyfryn bychan o’r enw: “The best is yet to be.” Wrth ffrind claf, oedd yn…

Darllen ymlaen