Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

23 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 23 Ebrill 2020

gan Samuel Oldridge

“Ti, Arglwydd, fuost yn breswylfa i ni ym mhob cenhedlaeth”. Salm 90:1 (BWM)   Ysgwn i ble fyddech chi’n ei gyfrif fel “adref”? Eich ystafell? Eich lle gwaith? Gyda’ch teulu? Gyda pherson arbennig? Moses a ysgrifennodd Salm 90 ac yn yr adnod gyntaf mae’n dweud ble roedd “adref” iddo fo: “Ti, Arglwydd, fuost yn breswylfa i…

Darllen ymlaen
22 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

“Tangnefedd i chwi!” Ioan 20:19   Mae ymddangosiadau’r Iesu atgyfodedig yn dilyn ei fuddugoliaeth dros angau yn gyforiog o wirioneddau cyfoethog a chadarnhaol. Prif fwriad popeth mae’n ei wneud a phob gair mae’n ei lefaru yw calonogi disgyblion pryderus, gofidus ac ansicr. Gadewch i ni ganolbwyntio ar un datganiad byr o’i eiddo. Dair gwaith yn Ioan…

Darllen ymlaen
21 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

Felly, gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Hebreaid 4:16   Mae’r adnod yma, fel gymaint o adnodau eraill yn y Beibl, fel sefyll ar ben Yr Wyddfa ac edrych a gweld pethau gwahanol bob tro. Lle bynnag ydach chi’n edrych,…

Darllen ymlaen
20 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Gwae y rhai sy’n dyheu am ddydd yr ARGLWYDD! Beth fydd dydd yr ARGLWYDD i chwi? Tywyllwch fydd, nid goleuni; fel pe bai dyn yn dianc rhag llew, ac arth yn ei gyfarfod; neu’n cyrraedd y tŷ ac yn rhoi ei law ar y pared, a neidr yn ei frathu. Amos 5:18-19   Cefais fy…

Darllen ymlaen
19 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Ebrill 2020

gan Mari Jones

‘Y mae’r ARGLWYDD yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu’r briwedig o ysbryd.’ Salm 34:18   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Fref a Glyw’r Bugail ‘Dacw damaid glas gwerth ei gael eto fan acw,’…

Darllen ymlaen
18 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

A bydd fy Nuw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Philipiaid 4:19    Teitl cwbl addas i lythyr Paul at y Philipiaid fyddai ‘Manteisio ar Lockdown’. Mae ef, wedi iddo gael ei arestio gan yr awdurdodau, yn gaeth i’w dŷ yn Rhufain, heb fedru mynd allan ond yn gallu…

Darllen ymlaen
17 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Os erys dagrau gyda’r hwyr, daw llawenydd yn y bore. Salm 30:5   Rydw i wedi bod yn meddwl am y gwahaniaeth mae atgyfodiad Iesu yn ei wneud i fywydau pobl. Meddyliwch am y gwahaniaeth a wnaeth yr atgyfodiad i Mair Magdalen. Mae ei hanes yn un diddorol. Mae’n amlwg bod Mair yn wraig a…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

…yr ydym yn gweld Iesu… Hebreaid 2:9 Yn ystod y dyddiau annormal ac anarferol hyn mae yna lawer o bethau i edrych arnynt. Edrych ar sgrin y teledu, ar y ffôn symudol am negeseuau testun, ar Whatsapp, Snapchat, Instagram, Facebook, Zoom, e-byst – mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Gweld wynebau, gweld golygfeydd o dristwch, a gweld…

Darllen ymlaen
15 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Ebrill 2020

gan David Norbury

Doethineb yw’r pennaf peth; cais ddoethineb; â’r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni, ac fe’th ddyrchefir ganddi; fe’th anrhydedda, os cofleidi hi. Diarhebion 4:7-8   Cais Ddoethineb (rhan 3) Dioddefaint. Allwn ni ddim ei osgoi ac mae’n sleifio o’n cwmpas. Mae’n brifo’n ddwfn yn ein calonnau, ond mae Duw yn defnyddio dioddefaint…

Darllen ymlaen
14 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Ebrill 2020

gan David Norbury

Doethineb yw’r pennaf peth; cais ddoethineb; â’r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni, ac fe’th ddyrchefir ganddi; fe’th anrhydedda, os cofleidi hi. Diarhebion 4:7-8   Cais Ddoethineb (rhan 2) Mae ein heglwys ni newydd ddechrau grŵp WhatsApp ac ar y bore cyntaf dyma Jimmy Hughes, un o’n diaconiaid, yn postio’r emyn hwn…

Darllen ymlaen