Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

19 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Ebrill 2020

gan Mari Jones

‘Y mae’r ARGLWYDD yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu’r briwedig o ysbryd.’ Salm 34:18   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Fref a Glyw’r Bugail ‘Dacw damaid glas gwerth ei gael eto fan acw,’…

Darllen ymlaen
18 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

A bydd fy Nuw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Philipiaid 4:19    Teitl cwbl addas i lythyr Paul at y Philipiaid fyddai ‘Manteisio ar Lockdown’. Mae ef, wedi iddo gael ei arestio gan yr awdurdodau, yn gaeth i’w dŷ yn Rhufain, heb fedru mynd allan ond yn gallu…

Darllen ymlaen
17 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Os erys dagrau gyda’r hwyr, daw llawenydd yn y bore. Salm 30:5   Rydw i wedi bod yn meddwl am y gwahaniaeth mae atgyfodiad Iesu yn ei wneud i fywydau pobl. Meddyliwch am y gwahaniaeth a wnaeth yr atgyfodiad i Mair Magdalen. Mae ei hanes yn un diddorol. Mae’n amlwg bod Mair yn wraig a…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

…yr ydym yn gweld Iesu… Hebreaid 2:9 Yn ystod y dyddiau annormal ac anarferol hyn mae yna lawer o bethau i edrych arnynt. Edrych ar sgrin y teledu, ar y ffôn symudol am negeseuau testun, ar Whatsapp, Snapchat, Instagram, Facebook, Zoom, e-byst – mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Gweld wynebau, gweld golygfeydd o dristwch, a gweld…

Darllen ymlaen
15 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Ebrill 2020

gan David Norbury

Doethineb yw’r pennaf peth; cais ddoethineb; â’r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni, ac fe’th ddyrchefir ganddi; fe’th anrhydedda, os cofleidi hi. Diarhebion 4:7-8   Cais Ddoethineb (rhan 3) Dioddefaint. Allwn ni ddim ei osgoi ac mae’n sleifio o’n cwmpas. Mae’n brifo’n ddwfn yn ein calonnau, ond mae Duw yn defnyddio dioddefaint…

Darllen ymlaen
14 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Ebrill 2020

gan David Norbury

Doethineb yw’r pennaf peth; cais ddoethineb; â’r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni, ac fe’th ddyrchefir ganddi; fe’th anrhydedda, os cofleidi hi. Diarhebion 4:7-8   Cais Ddoethineb (rhan 2) Mae ein heglwys ni newydd ddechrau grŵp WhatsApp ac ar y bore cyntaf dyma Jimmy Hughes, un o’n diaconiaid, yn postio’r emyn hwn…

Darllen ymlaen
13 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Ebrill 2020

gan John Treharne

Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drugaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe’n gwnaeth ni, ni oedd yn feirw yn ein camweddau, yn fyw gyda Christ; trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Nghrist Iesu, fe’n cyfododd gydag ef a’n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion…

Darllen ymlaen
12 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Aeth Mair Magdalen a chyhoeddi i’r disgyblion, “Rwyf wedi gweld yr Arglwydd.” Ioan 20:8   Maen nhw’n dweud nad ydych chi ddim yn gwybod beth sydd gennych hyd nes iddo fynd.  Mae’n bosib iawn bod heddiw yn ddiwrnod chwerw-felys am ein bod ni’n hiraethu am gael dathlu’r Pasg gyda’n brodyr a’n chwiorydd yn bersonol. Byddai’n…

Darllen ymlaen
11 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i’w gipio, ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol. O’i gael ar ddull…

Darllen ymlaen
10 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Eto, ein dolur ni a gymerodd, a’n gwaeledd ni a ddygodd – a ninnau’n ei gyfrif wedi ei glwyfo a’i daro gan Dduw, a’i ddarostwng. Eseia 53:4   Mae cost ariannol Covid-19 i Gymru a’r Deyrnas Unedig yn anferthol. Mae pecyn achub £350 biliwn gan lywodraeth y DU a chynnydd enfawr mewn gwariant ar y…

Darllen ymlaen