Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 23 Mai 2020

gan Samuel Oldridge

Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o’n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystr, a’r pechod sy’n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o’n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn y llawenydd oedd o’i flaen, fe oddefodd ef y groes…

Darllen ymlaen
21 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Mai 2020

gan Pete Campbell

Yna cododd ef ei lygaid ar ei ddisgyblion a dweud: “Gwyn eich byd chwi’r tlodion, oherwydd eiddoch chwi yw teyrnas Dduw. Gwyn eich byd chwi sydd yn awr yn newynog, oherwydd cewch eich digoni. Gwyn eich byd chwi sydd yn awr yn wylo, oherwydd cewch chwerthin. “Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich casáu, yn eich…

Darllen ymlaen
20 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Mai 2020

gan Meirion Thomas

Codwch eich pennau, O byrth! Ymddyrchefwch, O ddrysau tragwyddol! i frenin y gogoniant ddod i mewn. … Pwy yw’r brenin gogoniant hwn? ARGLWYDD y Lluoedd, ef yw brenin y gogoniant. Salm 24:7,10   Dydd Iau Dyrchafael Hapus! Mae dathliadau’r Nadolig yn cael lle amlwg iawn yn ein diwylliant ni. Mae’n briodol iawn ein bod ni’n…

Darllen ymlaen
19 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Mai 2020

gan Steffan Job

Parodd hyn i’r Iddewon geisio’n fwy byth ei ladd ef, oherwydd nid yn unig yr oedd yn torri’r Saboth, ond yr oedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd â Duw. Ioan 5:18   Sut ydyn ni’n gweld Iesu? Yn ddiweddar roeddwn yn…

Darllen ymlaen
18 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Mai 2020

gan Iwan Rhys Jones

“Os yw’r byd yn eich casáu chwi, fe wyddoch ei fod wedi fy nghasáu i o’ch blaen chwi. Pe baech yn perthyn i’r byd, byddai’r byd yn caru’r eiddo’i hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i’r byd, oherwydd i mi eich dewis chwi allan o’r byd, y mae’r byd yn eich casáu chwi.” Ioan…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Mai 2020

gan Steffan Job

Pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynnodd iddo, “A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Atebodd y claf ef, “Syr, nid oes gennyf neb i’m gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf i’r dwr, a thra byddaf fi ar fy ffordd bydd rhywun arall yn…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Mai 2020

gan Mari Jones

Oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto’n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond Ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefain, “Abba! Dad!” Rhufeiniaid 8:15   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Fref Hesbin ifanc dwyflwydd oed…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Mai 2020

gan David Norbury

Y mae cariad yn goddef i’r eithaf, yn credu i’r eithaf, yn gobeithio i’r eithaf, yn dal ati i’r eithaf. 1 Corinthiaid 13:7    Myfyrdod ar Ddiwrnod VE Roedd fy mam a nhad yno – ond ddim gyda’i gilydd. Roedd fy nhad yn yr Eidal fel Rhingyll Hyfforddi yn y Magnelau Brenhinol ac roedd Mam…

Darllen ymlaen
14 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Mai 2020

gan Tirzah Jones

Ond y mae ef yn deall fy ffordd; wedi iddo fy mhrofi, dof allan fel aur. Dilyn fy nhroed ei lwybr; cadwaf ei ffordd heb wyro. Ni chiliaf oddi wrth orchmynion ei enau; cadwaf ei eiriau yn fy mynwes. Erys ef yr un, a phwy a’i try? Fe wna beth bynnag a ddymuna. Job 23:10-13…

Darllen ymlaen
13 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Mai 2020

gan Samuel Oldridge

‘Gyfaill, tyrd yn uwch.’ Luc 14:10   Mae bod yn falch yn cael ei ystyried yn rhinwedd bellach yn ein cymdeithas. Arwydd o lwyddiant yw ein bod yn ymfalchïo yn ein cyraeddiadau. ‘Wedi’r cyfan,’ dywedir, ‘os dio gen ti dangosa fo’. Ond serch hynny, onid oes rhywbeth hyll iawn ynglŷn â’r person sy’n llawn o’i…

Darllen ymlaen