Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

19 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Awst 2020

gan William Gurnall

…wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr Luc 2:10 Newyddion o’r nefoedd Beth yw ystyr yr Efengyl? Yn ôl y gair gwreiddiol, golyga unrhyw newyddion da neu neges lawen … Ond fel arfer yn yr Ysgrythur mae’n cael ei ddefnyddio i arwyddo athrawiaeth Crist, a’i iachawdwriaeth i bechaduriaid gwael…

Darllen ymlaen
18 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Awst 2020

gan Meirion Thomas

“Ein Tad…” Mathew 6:9  Oes ’na berthynas uwch, bwysicach neu fwy cyffrous nag adnabod Duw fel ein Tad nefol? Oes ’na brofiad dyfnach a mwy arswydus na’r realiti o allu galw’r Duw’r Creawdwr mawr, y Barnwr a’r Gwaredwr yn “ein Tad yn y nefoedd”? Mae’r gwirionedd fod Ysbryd Duw yn cyd-dystiolaethu â’m hysbryd i i’m…

Darllen ymlaen
17 Awst, 2020

Defosiwn Cwrdd Gweddi Cynhadledd Bywyd

gan Steffan Job

Darllen ymlaen
16 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Awst 2020

gan Thomas Watson

Felly, bu’r Gyfraith yn was i warchod trosom hyd nes i Grist ddod, ac inni gael ein cyfiawnhau trwy ffydd. Galatiaid 3:24 Y ddeddf a’r efengyl Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y gyfraith foesol a’r Efengyl? Mae’r gyfraith yn mynnu ein bod ni’n addoli Duw fel ein Creawdwr; yr Efengyl, ein bod yn ei addoli yng…

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Awst 2020

gan Thomas Watson

Felly, gweddïwch chwi fel hyn Mathew 6:9 Y Weddi Orau Yn y geiriau hyn, rhoddodd ein Harglwydd Iesu gyfeirlyfr ar gyfer gweddi i’w ddisgyblion ac i ni. Y deg gorchymyn yw rheol ein bywyd, y gredo yw swm ein ffydd, a gweddi’r Arglwydd yw patrwm ein gweddi. Fel y gwnaeth Dduw ragnodi patrwm y tabernacl…

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Awst 2020

gan Meirion Thomas

Felly, gan eich bod wedi derbyn Crist Iesu, yr Arglwydd, dylech fyw ynddo ef. Cadwch eich gwreiddiau ynddo, gan gael eich adeiladu ynddo, a’ch cadarnhau yn y ffydd fel y’ch dysgwyd, gan gynyddu ynddi mewn diolchgarwch Colosiaid 2:6-7   Cyffesu Arglwyddiaeth Crist yw un o freintiau a phleserau pennaf ein ffydd. Yn wir, ’does ’na’r…

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Awst 2020

gan John Flavel

Cafodd eraill eu harteithio, gan wrthod ymwared er mwyn cael atgyfodiad gwell. Hebreaid 11:35 Atgyfodiad Gwell Mae Crist a’i atgyfodiad yn cael dylanwad mor gryf ar atgyfodiad y saint. Ond mae’n ddyletswydd, a bydd yn ddoethineb i bobl Dduw, iddynt lywodraethu a chyflogi eu cyrff yn y fath ffordd eu bod yn ystyried ac yn…

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Awst 2020

gan Thomas Manton

Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, y Tad sy’n trugarhau a’r Duw sy’n rhoi pob diddanwch. 2 Corinthiaid 1:3   Mae’n rhoi Cysur Gwelwn yn y corff, os bydd unrhyw aelod yn cael ei frifo, bod y gwaed yn rhedeg ar unwaith i gysuro’r rhan glwyfedig. Mae’r dyn ei hun, llygad, tafod…

Darllen ymlaen
12 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Awst 2020

gan Richard Baxter

Y mae tegwch yn twyllo, a phrydferthwch yn darfod, ond y wraig sy’n ofni’r ARGLWYDD, y mae hon i’w chanmol. Diarhebion 31:30 Gan fod gennym lawer o gyfranwyr ar wyliau, rydym wedi penderfynu, dros yr wythnosau nesaf i anfon defosiynau o Daily Devotions from the Puritans – llyfr Gwasg Bryntirion (1997) gan I.D.E. Thomas. Arglwydd,…

Darllen ymlaen
11 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Awst 2020

gan Bill Hughes

Am hynny, gorfoleddwch, chwi’r nefoedd, a chwi sy’n preswylio ynddynt! Gwae chwi’r ddaear a’r môr, oherwydd disgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lid, o wybod mai byr yw’r amser sydd ganddo! Datguddiad 12:12   Mae angen atgoffa pob un ohonom sy’n proffesu bod yn Gristnogion ac yn rhan o eglwys Crist yn gyson fod…

Darllen ymlaen