Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

3 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Awst 2020

gan John Martin

A bydd yr Arglwydd eto’n fy ngwaredu i rhag pob cam, a’m dwyn yn ddiogel i’w deyrnas nefol. Iddo ef y byddo’r gogoniant byth bythoedd! Amen. 2 Timotheus 4:18   Pwrpas terfynol dioddefaint Ddoe, fe edrychon ar y ffaith fod Duw yn ein cadw. Ond ar gyfer beth rydyn ni’n cael ein cadw? Er bod…

Darllen ymlaen
3 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Awst 2020

gan John Martin

Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr ARGLWYDD yw dy geidwad, yr ARGLWYDD yw dy gysgod ar dy ddeheulaw; ni fydd yr haul yn dy daro yn y dydd, na’r lleuad yn y nos. Bydd yr ARGLWYDD yn dy gadw rhag pob drwg, bydd yn cadw dy einioes. Bydd yr ARGLWYDD yn…

Darllen ymlaen
31 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Awst 2020

gan Tirzah Jones

Disgwyl yn dawel wrth yr ARGLWYDD, aros yn amyneddgar amdano. Salm 37:7   Yn ôl ym mis Ionawr, tybed a fyddech chi wedi dychmygu y byddai pethau fel maen nhw ar hyn o bryd. Mae’r ysgolion wedi torri i fyny ac i lawer dylai fod yn ddechrau tymor y gwyliau. Efallai eich bod chi wedi…

Darllen ymlaen
30 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Awst 2020

gan Bill Hughes

…am fod pawb sydd wedi eu geni o Dduw yn gorchfygu’r byd. Hon yw’r oruchafiaeth a orchfygodd y byd: ein ffydd ni. 1 Ioan 5:4   Annwyl Ffrindiau, Tybed pa mor aml y teimlwch y boen a all ddod o ganlyniad i fod yn Gristion, a hithau’n ymddangos fel petaech yn estron yn byw mewn…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Awst 2020

gan Mari Jones

Yr wyf fi wedi dod i’r byd yn oleuni, ac felly nid yw neb sy’n credu ynof fi yn aros yn y tywyllwch. Ioan 12:46 Goleuni Pwy ohonom yn ei dro nad yw’n hoffi cael cosi ei gefn? Efallai mai dyna fel y teimlai ambell goeden ifanc yng Ngheunant y Felin yma pan ddechreuodd y…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

Fe ddychwel gwaredigion yr ARGLWYDD; dônt i Seion dan ganu, a llawenydd tragwyddol ar bob un. Hebryngir hwy gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a griddfan yn ffoi ymaith. Eseia 51:11    Mae Duw’n ddiddarfod a’r bendithion niferus mae’n dywallt arnom yr un mor ddiddarfod. Mae natur ‘fythol’ pob peth mae Duw’n ei wneud…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Gorffennaf 2020

Yr olygfa fry uwchben Fe chwardd yr un sy’n eistedd yn y nefoedd Salm 2:4a   Rwy’n ei chyfrif yn fraint i fyw mewn pentref bach ar lethrau bryn yn Eryri. Pan fyddaf yn cael y cyfle, rwyf wrth fy modd yn mynd i fyny i ben y bryn ac edrych allan ar yr olygfa…

Darllen ymlaen
28 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Gorffennaf 2020

gan Dewi Tudur

Os byddi’n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i’r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daethost i’r frenhiniaeth? Esther 4:14   Dyna lyfr “od” i droi ato am ddefosiwn dyddiol, meddwch chi! A dyna…

Darllen ymlaen
27 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Gorffennaf 2020

gan Tirzah Jones

Ymddangosodd angel yr ARGLWYDD iddo a dweud wrtho, “Y mae’r ARGLWYDD gyda thi, ŵr dewr.” Barnwyr 6:12   Pan gwrddwn ni gyntaf â Gideon mae’n cuddio rhag y Midianiaid. Pe bai rhywun wedi gofyn i’w ffrindiau am ddisgrifiad o Gideon bryd hynny, tybed beth fydden nhw wedi’i ddweud? Go brin y bydden nhw wedi’i ddisgrifio…

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Aeth Iesu i ffwrdd eto dros yr Iorddonen i’r man lle bu Ioan gynt yn bedyddio, ac arhosodd yno. Daeth llawer ato yno, ac yr oeddent yn dweud, “Ni wnaeth Ioan unrhyw arwydd, ond yr oedd popeth a ddywedodd Ioan am y dyn hwn yn wir.” A daeth llawer i gredu ynddo yn y lle hwnnw….

Darllen ymlaen