Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Thema:

Defosiynau

4 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Ond prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Rhufeiniaid 5:8   Hoffwn i rannu rhywbeth gyda chi heddiw gan awdur o’r enw Henry Durbanville a ysgrifennodd lyfryn bychan o’r enw: “The best is yet to be.” Wrth ffrind claf, oedd yn…

Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

Felly, gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Hebreaid 4:16   Mae’r adnod yma, fel llu o rai eraill yn y Beibl yn ein gwahodd i weddïo. “Beth arall wnawn ni?” medde ni! Mae’r holl sefyllfa hefo’r firws yn ein gwneud…

Darllen ymlaen
2 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Pan godaf gwmwl ar y ddaear bydd bwa yn ymddangos yn y cwmwl Genesis 9:14   Yn ystod y cyfnod rhyfedd yma sy wedi dod i’n rhan, bydd llawer o bobl yn colli anwyliaid. Nid yw’r llwybr allan o boen a cholled yn hawdd nac yn fyr i’r rhai hynny sydd wedi caru rhywun o…

Darllen ymlaen
1 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Ebrill 2020

gan John Treharne

Gosodaf fy mwa yn y cwmwl, a bydd yn arwydd cyfamod rhyngof a’r ddaear. Genesis 9:13   Yr enfys – Gobaith ymrwymiad Duw. Wrth fynd am ein tro dyddiol, mae mwy a mwy o luniau enfys gan blant i’w gweld yn ffenestri tai yr ardal. Ac mae hyn yn wir ledled Prydain. Mae hefyd yn…

Darllen ymlaen
31 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Mawrth 2020

gan Bill Hughes

Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Luc 24:38   Hoffwn dynnu eich sylw bore ma at rywbeth sy’n nerthol a dylanwadol iawn yn ein bywydau. Rwy’n sôn am nerth a dylanwad ein meddyliau. Yr hyn a’m hysgogodd i ystyried hyn oedd darllen sylw ar eiriau’r Arglwydd Iesu wrth holi’r ddau ar y…

Darllen ymlaen
30 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mawrth 2020

gan Steffan Job

Oherwydd yr oeddech fel defaid ar ddisberod, ond yn awr troesoch at Fugail a Gwarchodwr eich eneidiau. 1 Pedr 2:25   Un o fendithion mawr yr wythnos ddiwethaf oedd y tywydd hyfryd a gawsom. Roedd cael mynd allan bob dydd am dro i’r caeau o gwmpas y pentref yn donic. Mae Rhiwlas yn wefreiddiol yr…

Darllen ymlaen
29 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mawrth 2020

gan Mari Jones

‘Gwyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er daioni gyda’r rhai sy’n ei garu, y rhai sydd wedi eu galw yn ôl ei fwriad.’ Rhufeiniaid 8:28  ‘Atebodd Iesu ef: “Ni wyddost ti ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn.”’ loan 13:7  ‘Nid…

Darllen ymlaen
28 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mawrth 2020

gan Steffan Job

Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren, er mwyn i ni ddarfod â’n pechodau a byw i gyfiawnder. Trwy ei archoll ef y cawsoch iachâd. 1 Pedr 2:24   Un peth mae’r wythnosau diwethaf wedi ei ddangos i ni yw bod pethau sy’n ymddangos yn bell ac yn afreal…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Mawrth 2020

gan Steffan Job

Y mae bachgen yma a phum torth haidd a dau bysgodyn ganddo, ond beth yw hynny rhwng cynifer? Ioan 6:9   Mae hi wedi bod yn dorcalonnus i weld y golygfeydd o’r Eidal a Sbaen lle mae gymaint o bobl yn dioddef oherwydd diffyg offer a gwelyau yn yr ysbytai. Does dim byd mwy rhwystredig…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mawrth 2020

gan Dafydd Job

Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyhea fy enaid amdanat ti, O Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw; pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron? Salm 42:1-2   Dau ymadrodd sydd wedi gwthio eu hunain i’n hymwybyddiaeth yn ystod yr wythnosau hyn yw…

Darllen ymlaen