Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Salm

7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Awst 2020

gan Mari Jones

Pura fi ag isop fel y byddaf lân; golch fi fel y byddaf wynnach nag eira. Salm 51:7   Mater o Gefndir ‘Na, mae’r defaid acw i’w gweld yn rhy amlwg o lawer.’ Dyna ddywediad a glywir yn bur aml ar ein buarth pan geisir synhwyro pa fath dywydd y gallwn ei ddisgwyl. I gyflawni…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Awst 2020

gan Bill Hughes

Yn wir, yn Nuw yr ymdawela fy enaid; oddi wrtho ef y daw fy ngwaredigaeth. Salm 62:1   Detholiad o ddyfyniadau allan o bregeth gan George Morrison o Glasgow sydd gen i ar eich cyfer heddiw. Pregeth yn seiliedig ar “Yn wir, yn Nuw yr ymdawela fy enaid…” Salm 62:1 yw hi a rhoddwyd iddi’r…

Darllen ymlaen
3 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Awst 2020

gan John Martin

Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr ARGLWYDD yw dy geidwad, yr ARGLWYDD yw dy gysgod ar dy ddeheulaw; ni fydd yr haul yn dy daro yn y dydd, na’r lleuad yn y nos. Bydd yr ARGLWYDD yn dy gadw rhag pob drwg, bydd yn cadw dy einioes. Bydd yr ARGLWYDD yn…

Darllen ymlaen
31 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Awst 2020

gan Tirzah Jones

Disgwyl yn dawel wrth yr ARGLWYDD, aros yn amyneddgar amdano. Salm 37:7   Yn ôl ym mis Ionawr, tybed a fyddech chi wedi dychmygu y byddai pethau fel maen nhw ar hyn o bryd. Mae’r ysgolion wedi torri i fyny ac i lawer dylai fod yn ddechrau tymor y gwyliau. Efallai eich bod chi wedi…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Gorffennaf 2020

Yr olygfa fry uwchben Fe chwardd yr un sy’n eistedd yn y nefoedd Salm 2:4a   Rwy’n ei chyfrif yn fraint i fyw mewn pentref bach ar lethrau bryn yn Eryri. Pan fyddaf yn cael y cyfle, rwyf wrth fy modd yn mynd i fyny i ben y bryn ac edrych allan ar yr olygfa…

Darllen ymlaen
17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Y mae cyfraith yr ARGLWYDD yn berffaith, yn adfywio’r enaid; y mae tystiolaeth yr ARGLWYDD yn sicr, yn gwneud y syml yn ddoeth; y mae deddfau’r ARGLWYDD yn gywir, yn llawenhau’r galon; y mae gorchymyn yr ARGLWYDD yn bur, yn goleuo’r llygaid; y mae ofn yr ARGLWYDD yn lân, yn para am byth; y mae…

Darllen ymlaen
13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Gorffennaf 2020

gan John Martin

“Paham, fy enaid y’th ddarostyngir, ac yr ymderfysgi ynof?” – BWM “F’enaid, pam wyt ti’n teimlo mor isel? Pam wyt ti mor anniddig?” – Beibl.net Salm 42:5, 11; 43:5   Ydi’r lockdown ’ma’n eich cael chi lawr? Dair gwaith mewn dwy Salm, (42:5 ac 11; 43:5) mae’r salmydd yn rhoi mynegiant i’r gofid sy’n llethu’i…

Darllen ymlaen
13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

Fy enaid, bendithia’r ARGLWYDD, a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Salm 103:1   Rwy’n credu y byddai’r mwyafrif ohonon ni’n dweud mai un o’r pethau rydyn ni’n golli fwyaf ar y Sul yw bod mewn cynulleidfa yn canu mawl gyda’n gilydd. I geisio gwneud i fyny am y golled, mae llawer o eglwysi wedi…

Darllen ymlaen