Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Rhufeiniaid

15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Mai 2020

gan Mari Jones

Oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto’n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond Ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefain, “Abba! Dad!” Rhufeiniaid 8:15   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Fref Hesbin ifanc dwyflwydd oed…

Darllen ymlaen
5 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mai 2020

gan Meirion Thomas

….dioddefiadau’r presennol…gogoniant! Rhufeiniaid 8:18   Mewn byd cyfnewidiol, syrthiedig a phechadurus mae dioddefaint yn anochel. Fe wyddom i gyd, i wahanol raddau, beth yw dioddefaint cyffredinol – poenau, gwahanol fathau o anhwylderau a chlefydau, gwendid corfforol ac, yn y pen draw, marwolaeth a’i amryw gystuddiau. Rydym hefyd yn ymwybodol o ddioddefaint penodol o ganlyniad i…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Ond prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Rhufeiniaid 5:8   Hoffwn i rannu rhywbeth gyda chi heddiw gan awdur o’r enw Henry Durbanville a ysgrifennodd lyfryn bychan o’r enw: “The best is yet to be.” Wrth ffrind claf, oedd yn…

Darllen ymlaen
29 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mawrth 2020

gan Mari Jones

‘Gwyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er daioni gyda’r rhai sy’n ei garu, y rhai sydd wedi eu galw yn ôl ei fwriad.’ Rhufeiniaid 8:28  ‘Atebodd Iesu ef: “Ni wyddost ti ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn.”’ loan 13:7  ‘Nid…

Darllen ymlaen
9 Rhag, 2019

Gweddïo dros ein Gwlad

gan Gwyon Jenkins

Roedd gweddïo yn hollbwysig i Paul, mae’n esiampl dda i’w dilyn. Gwelwn hyn yn Rhufeiniaid 10:1-7: Fy nghyfeillion, ewyllys fy nghalon, a’m gweddi ar Dduw dros fy mhobl, yw iddynt gael eu dwyn i iachawdwriaeth. Gallaf dystio o’u plaid fod ganddynt sêl dros Dduw. Ond sêl heb ddeall ydyw. Oherwydd, yn eu hanwybodaeth am gyfiawnder…

Darllen ymlaen
22 Awst, 2019

Marw a byw gyda Christ (Anerchiad 3)

gan Trystan Hallam

Gwrando
21 Awst, 2019

Crist ein Cynrychiolydd (Anerchiad 2)

gan Trystan Hallam

Trystan Hallam Anerchiad 2

Gwrando
20 Awst, 2018

Nos Fawrth Cynhadledd 2018

gan Rhun Murphy

Gwrando