Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Rhufeiniaid

3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 5 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE GENNYM Y FRAINT O ADNABOD DUW Yn ystod y dyddiau hyn rydym wedi wynebu llawer o ansicrwydd, ond gadewch i’r ansicrwydd hyn ein helpu i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n sicr, a’r fraint anhygoel o adnabod Duw. Y mae pawb sy’n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn…

Darllen ymlaen
29 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Rhufeiniaid 5:1   Mae yna lawer o bethau pwysig yn ein byd ni, ond does dim yn fwy pwysig na Duw. Duw sydd wedi creu’r cosmos, sydd wedi rhoi trefn i bob dim ac…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi, hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond nyni sydd â blaenffrwyth yr Ysbryd gennym, yr ydym ninnau’n ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Rhufeiniaid 8:22-23   Amser Gwell i…

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“…y GRAS hwn yr ydym yn sefyll ynddo” Rhufeiniaid 5:2 Mae cadwyn o aur pur yn Rhufeiniaid 5:1-5: ffydd, heddwch, gras, gorfoledd, cariad a gobaith. Ac mae dolenni’r gadwyn wedi’u cyd-sicrhau yn “ein Harglwydd Iesu Grist”. Gadewch i ni ffocysu ar un o’r dolenni gwerthfawr, GRAS. Pam mae gras mor rhyfeddol? Am ei fod yn…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

Pwy a’n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Rhufeiniaid 8:35   Bod ar wahân Wrth i’r cyfyngiadau ddechrau rhyddhau ychydig bach yma yng Nghymru mae gennym hawl i gwrdd yn yr awyr agored â phobl o un aelwyd arall, ac efallai bod y teimlad o arwahanrwydd yn dechrau lleihau. Dros y misoedd diwethaf mae’n siwr…

Darllen ymlaen
4 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Gan ras Duw, ac am ddim, y maent yn cael eu cyfiawnhau, trwy’r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu Rhufeiniaid 3:24   Cyfiawnder Dychmygwch yr olygfa: mae’r achos llys yn dirwyn i ben. Mae pawb yn disgwyl dyfarniad y rheithgor, ac yna daw’r gair cwta, ‘dieuog’. Daw bloedd o orfoledd oddi wrth y cyhuddiedig a’i gefnogwyr….

Darllen ymlaen
3 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth; ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Rhufeiniaid 6:23   Bywyd Tragwyddol Mae’r ymadrodd ‘Bywyd Tragwyddol’ yn codi sawl gwaith yn y Testament Newydd; roedd gan Iesu lawer i’w ddweud am fywyd tragwyddol, gymaint felly, fel bod Simon Pedr…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mai 2020

gan Elin Bryn

Os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i’ch cyrff marwol chwi, trwy ei Ysbryd, sy’n ymgartrefu ynoch chwi. Rhufeiniaid 8:11 Neithiwr daeth ryw awydd arnaf i fynd at y piano i weld…

Darllen ymlaen