Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Philipiaid

2 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i’r hwn a ddechreuodd ynoch waith da, ei orffen hyd ddydd Iesu Grist.” Philipiaid 1:6   Er bod meddu ar hyder yn bwysig i lawer ohonon ni, gan amlaf hunan-hyder sydd bwysicaf i’r mwyafrif. Ond pan fydd amgylchiadau bywyd yn ein bwrw oddi ar ein hechel, yn tanseilio a…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mai 2020

gan Iwan Rhys Jones

Paul a Timotheus, gweision Crist Iesu, at yr holl saint yng Nghrist Iesu sydd yn Philipi, ynghyd â’r arolygwyr a’r diaconiaid. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist. Philipiaid 1:1-2 ‘Saint’ Faint o saint ydych chi yn eu hadnabod tybed? Dim? Ychydig? Llawer? Gair digon cyffredin yn y…

Darllen ymlaen
18 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

A bydd fy Nuw i yn cyflawni eich holl angen chwi yn ôl cyfoeth ei ogoniant yng Nghrist Iesu. Philipiaid 4:19    Teitl cwbl addas i lythyr Paul at y Philipiaid fyddai ‘Manteisio ar Lockdown’. Mae ef, wedi iddo gael ei arestio gan yr awdurdodau, yn gaeth i’w dŷ yn Rhufain, heb fedru mynd allan ond yn gallu…

Darllen ymlaen
11 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd, yn wir, yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i’w gipio, ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol. O’i gael ar ddull…

Darllen ymlaen
23 Awst, 2019

Byw i mi yw Crist

gan Steffan Jones

Nos Wener Cynhadledd MEC 2019 Philipiaid 1 Steffan Jones

Darllen ymlaen