Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Mathew

2 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd MErcher (3ydd)

Gallwn adnabod Duw Traddodwyd i mi bob peth gan fy Nhad. Nid oes neb yn adnabod y Mab, ond y Tad, ac nid oes neb yn adnabod y Tad, ond y Mab a’r rhai hynny y mae’r Mab yn dewis ei ddatguddio iddynt.  Mathew 11:27 Un o ddirgelion mawr Duw yw er ei fod uwchlaw…

Darllen ymlaen
18 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Awst 2020

gan Meirion Thomas

“Ein Tad…” Mathew 6:9  Oes ’na berthynas uwch, bwysicach neu fwy cyffrous nag adnabod Duw fel ein Tad nefol? Oes ’na brofiad dyfnach a mwy arswydus na’r realiti o allu galw’r Duw’r Creawdwr mawr, y Barnwr a’r Gwaredwr yn “ein Tad yn y nefoedd”? Mae’r gwirionedd fod Ysbryd Duw yn cyd-dystiolaethu â’m hysbryd i i’m…

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Awst 2020

gan Thomas Watson

Felly, gweddïwch chwi fel hyn Mathew 6:9 Y Weddi Orau Yn y geiriau hyn, rhoddodd ein Harglwydd Iesu gyfeirlyfr ar gyfer gweddi i’w ddisgyblion ac i ni. Y deg gorchymyn yw rheol ein bywyd, y gredo yw swm ein ffydd, a gweddi’r Arglwydd yw patrwm ein gweddi. Fel y gwnaeth Dduw ragnodi patrwm y tabernacl…

Darllen ymlaen
10 Awst, 2020

Gwersylloedd yr Haf – Arlein! Gwersyll Iau 1, 11 Awst, 10:00yb

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio o’i flaen a dweud, “Syr, os mynni, gelli fy nglanhau.” Estynnodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ac ar unwaith glanhawyd ei wahanglwyf. Mathew 8:2-3   Trown heddiw at y defosiwn olaf sy’n seiliedig ar y…

Darllen ymlaen
23 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Gorffennaf 2020

A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio o’i flaen a dweud, “Syr, os mynni, gelli fy nglanhau.” Estynnodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ac ar unwaith glanhawyd ei wahanglwyf. Mathew 8:2-3   Ar ôl edrych ddoe ar ddaioni Iesu, dychwelwn heddiw at…

Darllen ymlaen
23 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 23 Gorffennaf 2020

A dyma ddyn gwahanglwyfus yn dod ato ac yn syrthio o’i flaen a dweud, “Syr, os mynni, gelli fy nglanhau.” Estynnodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, “Yr wyf yn mynnu, glanhaer di.” Ac ar unwaith glanhawyd ei wahanglwyf. Mathew 8:2-3   Gallwch chi ddweud llawer am rywun o’r hyn maen nhw’n ei…

Darllen ymlaen
16 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Felly, gweddïwch chwi fel hyn: ‘Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw.’ Mathew 6:9 “Ein Tad yr hwn wyt yn у nefoedd…” Mae’n siŵr bod y geiriau hyn ymysg y rhai mwyaf adnabyddus yn y Testament Newydd i gyd. Mae’n debyg y byddai sawl Cristion yn dweud bod y geiriau hyn yn annwyl iawn…

Darllen ymlaen