Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc

26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 24 – Rhyfedd Ffyrdd

gan Emyr James

24 – Rhyfedd Ffyrdd Marc 7:31-37 Dychwelodd drachefn o gyffiniau Tyrus, a daeth drwy Sidon at Fôr Galilea trwy ganol bro’r Decapolis. Dygasant ato ddyn byddar oedd prin yn gallu siarad, a cheisio ganddo roi ei law arno. Cymerodd yntau ef o’r neilltu oddi wrth y dyrfa ar ei ben ei hun; rhoes ei fysedd…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 23 – Gobaith i Bawb

gan Emyr James

23 – Gobaith i Bawb Marc 7:24-30 Cychwynnodd oddi yno ac aeth ymaith i gyffiniau Tyrus. Aeth i dŷ, ac ni fynnai i neb wybod; ond ni lwyddodd i ymguddio. Ar unwaith clywodd gwraig amdano, gwraig yr oedd gan ei merch fach ysbryd aflan, a daeth a syrthiodd wrth ei draed ef. Groeges oedd y…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 22 – Brwnt a Glân

gan Emyr James

22 – Brwnt a Glân Marc 7:1-23 Ymgasglodd y Phariseaid ato, a rhai ysgrifenyddion oedd wedi dod o Jerwsalem. A gwelsant fod rhai o’i ddisgyblion ef yn bwyta’u bwyd â dwylo halogedig, hynny yw, heb eu golchi. (Oherwydd nid yw’r Phariseaid, na neb o’r Iddewon, yn bwyta heb olchi eu dwylo hyd yr arddwrn, gan…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 21 – Adnabod Crist

gan Emyr James

21 – Adnabod Crist Marc 6:45-56 Yna’n ddi-oed gwnaeth i’w ddisgyblion fynd i’r cwch a hwylio o’i flaen i’r ochr draw, i Bethsaida, tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Ac wedi canu’n iach iddynt aeth ymaith i’r mynydd i weddïo. Pan aeth hi’n hwyr yr oedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 20 – Bwydo Rhyfeddol

gan Emyr James

20 – Bwydo Rhyfeddol Marc 6:30-44 Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu a dweud wrtho am yr holl bethau yr oeddent wedi eu gwneud a’u dysgu. A dywedodd wrthynt, “Dewch chwi eich hunain o’r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn.” Oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod, ac nid oedd cyfle iddynt…

Darllen ymlaen
24 Ebr, 2020

Gwneud Marc 19 – Marwolaeth Ioan

gan Emyr James

19 – Marwolaeth Ioan Marc 6:14-29 Clywodd y Brenin Herod am hyn, oherwydd yr oedd enw Iesu wedi dod yn hysbys. Yr oedd pobl yn dweud, “Ioan Fedyddiwr sydd wedi ei godi oddi wrth y meirw, a dyna pam y mae’r gweithredoedd nerthol ar waith ynddo ef.” Yr oedd eraill yn dweud, “Elias ydyw”; ac…

Darllen ymlaen
23 Ebr, 2020

Gwneud Marc 18 – Gwrthod y Neges

gan Emyr James

18 – Gwrthod y Neges Marc 6:1-13 Aeth oddi yno a daeth i fro ei febyd, a’i ddisgyblion yn ei ganlyn. A phan ddaeth y Saboth dechreuodd ddysgu yn y synagog. Yr oedd llawer yn synnu wrth wrando, ac meddent, “O ble y cafodd hwn y pethau hyn? A beth yw’r ddoethineb a roed i…

Darllen ymlaen
22 Ebr, 2020

Gwneud Marc 17 – Dwy Ferch

gan Emyr James

17 – Dwy Ferch  Marc 5:21-43  Wedi i Iesu groesi’n ôl yn y cwch i’r ochr arall, daeth tyrfa fawr ynghyd ato, ac yr oedd ar lan y môr. Daeth un o arweinwyr y synagog, o’r enw Jairus, a phan welodd ef syrthiodd wrth ei draed ac ymbil yn daer arno: “Y mae fy merch…

Darllen ymlaen