Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc

6 Mai, 2020

Gwneud Marc 32 – Croesawu Plant

gan Emyr James

32 – Croesawu Plant Marc 10:13-16 Yr oeddent yn dod â phlant ato, iddo gyffwrdd â hwy. Ceryddodd y disgyblion hwy, ond pan welodd Iesu hyn aeth yn ddig, a dywedodd wrthynt, “Gadewch i’r plant ddod ataf fi; peidiwch â’u rhwystro, oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas Dduw yn perthyn. Yn wir, rwy’n…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Gwneud Marc 31 – Difrifoldeb Priodas

gan Emyr James

31 – Difrifoldeb Priodas Marc 10:1-12 Cychwynnodd oddi yno a daeth i diriogaeth Jwdea a’r tu hwnt i’r Iorddonen. Daeth tyrfaoedd ynghyd ato drachefn, a thrachefn yn ôl ei arfer dechreuodd eu dysgu. A daeth Phariseaid ato a gofyn iddo a oedd yn gyfreithlon i ŵr ysgaru ei wraig; rhoi prawf arno yr oeddent. Atebodd…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Gwneud Marc 30 – Gweision Gwahanol

gan Emyr James

30 – Gweision Gwahanol Marc 9:38-50 Meddai Ioan wrtho, “Athro, gwelsom un yn bwrw allan gythreuliaid yn dy enw di, a buom yn ei wahardd, am nad oedd yn ein dilyn ni.” Ond dywedodd Iesu, “Peidiwch â’i wahardd, oherwydd ni all neb sy’n gwneud gwyrth yn fy enw i roi drygair imi yn fuan wedyn….

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Gwneud Marc 29 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (1)

gan Emyr James

29 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (1) Marc 9:30-37 Wedi iddynt adael y lle hwnnw, yr oeddent yn teithio trwy Galilea. Ni fynnai Iesu i neb wybod hynny, oherwydd yr oedd yn dysgu ei ddisgyblion ac yn dweud wrthynt, “Y mae Mab y Dyn yn cael ei draddodi i ddwylo pobl, ac fe’i lladdant ef, ac…

Darllen ymlaen
5 Mai, 2020

Gwneud Marc 28 – Pwysicrwydd Ffydd

gan Emyr James

28 – Pwysicrwydd Ffydd Marc 9:14-29 Pan ddaethant at y disgyblion gwelsant dyrfa fawr o’u cwmpas, ac ysgrifenyddion yn dadlau â hwy. Ac unwaith y gwelodd yr holl dyrfa ef fe’u syfrdanwyd, a rhedasant ato a’i gyfarch. Gofynnodd yntau iddynt, “Am beth yr ydych yn dadlau â hwy?” Atebodd un o’r dyrfa ef, “Athro, mi…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

gan Emyr James

27 – Y Proffwyd Mwyaf Marc 9:2-13 Ymhen chwe diwrnod dyma Iesu’n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o’r neilltu ar eu pennau eu hunain. A gweddnewidiwyd ef yn eu gŵydd hwy, ac aeth ei ddillad i ddisgleirio’n glaerwyn, y modd na allai unrhyw bannwr ar y…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 26 – Gweld yn Glir

gan Emyr James

26 – Gweld yn Glir Marc 8:22-9:1 Daethant i Bethsaida. A dyma hwy’n dod â dyn dall ato, ac yn erfyn arno i gyffwrdd ag ef. Gafaelodd yn llaw’r dyn dall a mynd ag ef allan o’r pentref, ac wedi poeri ar ei lygaid rhoes ei ddwylo arno a gofynnodd iddo, “A elli di weld…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 25 – Dynion Dall

gan Emyr James

25 – Dynion Dall Marc 8:1-21 Yn y dyddiau hynny, a’r dyrfa unwaith eto’n fawr a heb ddim i’w fwyta, galwodd ei ddisgyblion ato, ac meddai wrthynt, “Yr wyf yn tosturio wrth y dyrfa, oherwydd y maent wedi bod gyda mi dridiau erbyn hyn, ac nid oes ganddynt ddim i’w fwyta. Ac os anfonaf hwy…

Darllen ymlaen