Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc

15 Awst, 2020

Cyfarfod Nos Sul Cynhadledd Bywyd 2020

gan Dafydd Jobgan Dewi Tudur

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 55 – Atgyfodiad Gogoneddus

gan Emyr James

55 – Atgyfodiad Gogoneddus Marc 15:42-16:8 Yr oedd hi eisoes yn hwyr, a chan ei bod yn ddydd Paratoad, hynny yw, y dydd cyn y Saboth,  daeth Joseff o Arimathea, cynghorwr uchel ei barch a oedd yntau’n disgwyl am deyrnas Dduw, a mentrodd fynd i mewn at Pilat a gofyn am gorff Iesu. Rhyfeddodd Pilat ei…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 54 – Dioddefiadau Crist

gan Emyr James

54 – Dioddefiadau Crist Marc 15:33-41 A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd dri o’r gloch y prynhawn. Ac am dri o’r gloch gwaeddodd Iesu â llef uchel, “Eloï, Eloï, lema sabachthani”, hynny yw, o’i gyfieithu, “Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?” O glywed hyn,…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 53 – Y Brenin ar Groes

gan Emyr James

53 – Y Brenin ar Groes Marc 15:16-32 Aeth y milwyr ag ef ymaith i mewn i’r cyntedd, hynny yw, i’r Praetoriwm, a galw ynghyd yr holl fintai. A gwisgasant ef â phorffor, a phlethu coron ddrain a’i gosod am ei ben. A dechreusant ei gyfarch: “Henffych well, Frenin yr Iddewon!” Curasant ei ben â gwialen, a phoeri…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 52 – Y Dieuog a’r Euog

gan Emyr James

52 – Y Dieuog a’r Euog Marc 15:1-15 Cyn gynted ag y daeth hi’n ddydd, ymgynghorodd y prif offeiriaid â’r henuriaid a’r ysgrifenyddion a’r holl Sanhedrin; yna rhwymasant Iesu a mynd ag ef ymaith a’i drosglwyddo i Pilat. Holodd Pilat ef: “Ai ti yw Brenin yr Iddewon?” Atebodd yntau ef: “Ti sy’n dweud hynny.” Ac…

Darllen ymlaen
1 Meh, 2020

Gwneud Marc 51 – Dewrder a Llwfrdra

gan Emyr James

51 – Dewrder a Llwfrdra Marc 14:53-72 Aethant â Iesu ymaith at yr archoffeiriad, a daeth y prif offeiriaid oll a’r henuriaid a’r ysgrifenyddion ynghyd. Canlynodd Pedr ef o hirbell, bob cam i mewn i gyntedd yr archoffeiriad, ac yr oedd yn eistedd gyda’r gwasanaethwyr, yn ymdwymo wrth y tân. Yr oedd y prif offeiriaid a’r…

Darllen ymlaen
29 Mai, 2020

Gwneud Marc 50 – Bradychu a Gadael

gan Emyr James

50 – Bradychu a Gadael Marc 14:43-52 Ac yna, tra oedd yn dal i siarad, dyma Jwdas, un o’r Deuddeg, yn cyrraedd, a chydag ef dyrfa yn dwyn cleddyfau a phastynau, wedi eu hanfon gan y prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion a’r henuriaid. Yr oedd ei fradychwr wedi rhoi arwydd iddynt gan ddweud, “Yr un a…

Darllen ymlaen
29 Mai, 2020

Gwneud Marc 49 – Profion yn dod

gan Emyr James

49 – Profion yn dod Marc 14:27-42 A dywedodd Iesu wrthynt, “Fe ddaw cwymp i bob un ohonoch. Oherwydd y mae’n ysgrifenedig : ‘Trawaf y bugail, a gwasgerir y defaid.’ Ond wedi i mi gael fy nghyfodi af o’ch blaen chwi i Galilea.” Meddai Pedr wrtho, “Er iddynt gwympo bob un, ni wnaf fi.” Ac…

Darllen ymlaen