Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Luc

21 Awst, 2021

Llawenydd Iesu ynom ni (rhan 2)

gan Derrick Adams

Darllen ymlaen
19 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Awst 2020

gan William Gurnall

…wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr Luc 2:10 Newyddion o’r nefoedd Beth yw ystyr yr Efengyl? Yn ôl y gair gwreiddiol, golyga unrhyw newyddion da neu neges lawen … Ond fel arfer yn yr Ysgrythur mae’n cael ei ddefnyddio i arwyddo athrawiaeth Crist, a’i iachawdwriaeth i bechaduriaid gwael…

Darllen ymlaen
20 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Pan welodd yr Arglwydd hi, tosturiodd wrthi a dweud, “Paid ag wylo.” Luc 7:13   Wrth i mi eistedd wrth fy nghyfrifiadur heno i ysgrifennu’r defosiwn hwn, rwy’n gwybod nad oes gen i eiriau huawdl i’w rhannu, dim darluniau clyfar i’w rhoi, nac unrhyw ddoethineb benodol i’w rhannu. Beth sydd gen i rydw i yn…

Darllen ymlaen
21 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Mai 2020

gan Pete Campbell

Yna cododd ef ei lygaid ar ei ddisgyblion a dweud: “Gwyn eich byd chwi’r tlodion, oherwydd eiddoch chwi yw teyrnas Dduw. Gwyn eich byd chwi sydd yn awr yn newynog, oherwydd cewch eich digoni. Gwyn eich byd chwi sydd yn awr yn wylo, oherwydd cewch chwerthin. “Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich casáu, yn eich…

Darllen ymlaen
13 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Mai 2020

gan Samuel Oldridge

‘Gyfaill, tyrd yn uwch.’ Luc 14:10   Mae bod yn falch yn cael ei ystyried yn rhinwedd bellach yn ein cymdeithas. Arwydd o lwyddiant yw ein bod yn ymfalchïo yn ein cyraeddiadau. ‘Wedi’r cyfan,’ dywedir, ‘os dio gen ti dangosa fo’. Ond serch hynny, onid oes rhywbeth hyll iawn ynglŷn â’r person sy’n llawn o’i…

Darllen ymlaen
7 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 9 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Meddai wrth ei ddisgyblion, “Am hynny rwy’n dweud wrthych, peidiwch â phryderu am eich bywyd nac am eich corff, beth i’w fwyta na beth i’w wisgo. Oherwydd y mae mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i’w gorff na dillad. Ystyriwch y brain: nid ydynt yn hau nac yn medi, nid oes ganddynt ystordy…

Darllen ymlaen
24 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 24 Ebrill 2020

gan Pete Campbell

Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle’r oedd yn ysgrifenedig: “Y mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd iddo f’eneinio i bregethu’r newydd da i dlodion. Y mae wedi f’anfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion, ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i’r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i…

Darllen ymlaen
31 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Mawrth 2020

gan Bill Hughes

Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Luc 24:38   Hoffwn dynnu eich sylw bore ma at rywbeth sy’n nerthol a dylanwadol iawn yn ein bywydau. Rwy’n sôn am nerth a dylanwad ein meddyliau. Yr hyn a’m hysgogodd i ystyried hyn oedd darllen sylw ar eiriau’r Arglwydd Iesu wrth holi’r ddau ar y…

Darllen ymlaen