Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Lefiticus

14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 14

gan Gwyn Davies

Lefiticus 14:1-57 GLANHAD! A oes gobaith am achubiaeth? Oes maddeuant am bob bai?   Mae cwestiynau dwys Thomas Jones, Dinbych, yn ei emyn adnabyddus yn berthnasol iawn yn sgil y bennod ddiwethaf, gan fod ynddi ddarlun mor dywyll o haint ac aflendid pechod. Ond yma, ym mhennod 14, cawn ateb cadarnhaol. Gwellhad Gwelwn fod modd cael…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 13

gan Gwyn Davies

Lefiticus 13:1-59 AFIECHYDON Y CROEN Symudir ymlaen yn awr at bobl sy’n dioddef gan afiechydon y croen, gan gynnwys, e.e. y gwahanglwyf. Atal yr afiechyd rhag ymledu yw un bwriad amlwg i’r cyfarwyddiadau yn y bennod hon. Ond mae bwriad arall hefyd: mae’r aflendid seremonïol sy’n gysylltiedig â’r afiechyd yn ddarlun o aflendid pechod, ac…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 12

gan Gwyn Davies

Lefiticus 12:1-8 PURO GWRAIG AR ÔL GENEDIGAETH Wedi’r deddfau ynghylch bwyd ‘glân’ ac ‘aflan’, troir yn awr at ‘aflendid’ pobl, gan ddechrau gyda gwraig sydd wedi esgor ar blentyn. Mae’n bwysig deall nad yw’r pethau sy’n cael sylw yn y penodau hyn yn ddrwg ynddynt eu hunain. Deddfau seremonïol sydd yma, yn dysgu gwersi ysbrydol…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 11

gan Gwyn Davies

Lefiticus 11:1-47 SANCTEIDDRWYDD: GLÂN AC AFLAN Mae’r bennod hon, ynghyd â’r rhai sy’n dilyn, yn pwysleisio sancteiddrwydd Duw a’r sancteiddrwydd sydd i nodweddu ei bobl. Yma cyflwynir canllawiau ynglŷn â bwyd, gan wahaniaethu rhwng anifeiliaid glân y gellir eu bwyta a rhai aflan (1-23,41-43). Gan fod cyffwrdd â chorff anifail marw’n achosi aflendid seremonïol, rhaid…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 10

gan Gwyn Davies

Lefiticus 10:1-20 ANUFUDD-DOD A’I GANLYNIADAU Mae cynnwys y bennod hon yn wahanol i’r hyn a gawn yn y penodau blaenorol. Ar ôl y cyfarwyddiadau manwl ynghylch yr aberthau ac yna naws sobr a difrifol cysegru’r offeiriaid i’w gwaith, mae’r hanes a welwn yn awr yn peri cryn sioc. Anufudd-dod Nadab ac Abihu Nid yw’r Beibl…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 9

gan Gwyn Davies

Lefiticus 9:1-24 AARON YN DECHRAU AR EI WAITH Wedi eu hordeinio (pennod 8), yn awr dyma Aaron a’i feibion yn dechrau ar eu dyletswyddau offeiriadol. Darllenwn am gyfarwyddiadau Moses i Aaron a’r Israeliaid (1-6); wedyn cawn fanylion am aberthau Aaron drosto’i hun (7-14) a thros bobl Israel (15-22). Ar ddiwedd y bennod (23-24), gwelwn fod…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 8

gan Gwyn Davies

Lefiticus 8:1-36 ORDEINIO AARON A’I FEIBION YN OFFEIRIAID Dyma hanes ordeinio Aaron a’i feibion yn offeiriaid, yn unol â’r cyfarwyddyd yn Exodus 29:1-37. Galwyd y gynulleidfa i fod yn dyst (1-4); golchwyd a gwisgwyd yr offeiriaid (6-9,13); ac eneiniwyd y tabernacl a’r archoffeiriad (10-12). Yna cyflwynwyd gwahanol offrymau: aberth dros bechod i symud pob aflendid…

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Lefiticus 6:8 – 7:38

gan Gwyn Davies

Lefiticus 6:8—7:38 YR OFFRYMAU A’R OFFEIRIAID Wrth ddod i ddiwedd adran gyntaf Lefiticus, cawn ragor o fanylion am y poethoffrwm (6:8-13); y bwydoffrwm (6:14-18), gyda sylw arbennig i gysegru archoffeiriad (6:19-23); yr aberth dros bechod (6:24-30); yr offrwm dros gamwedd (7:1-10); a’r heddoffrwm (7:11-36), gan gynnwys gwneud neu gyflawni adduned a mynegi hyfrydwch yn Nuw…

Darllen ymlaen