Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Ioan

18 Awst, 2020

Nos Fawrth Bywyd 2020

gan Steffan Jones

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Awst 2020

gan Mari Jones

Yr wyf fi wedi dod i’r byd yn oleuni, ac felly nid yw neb sy’n credu ynof fi yn aros yn y tywyllwch. Ioan 12:46 Goleuni Pwy ohonom yn ei dro nad yw’n hoffi cael cosi ei gefn? Efallai mai dyna fel y teimlai ambell goeden ifanc yng Ngheunant y Felin yma pan ddechreuodd y…

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Gorffennaf 2020

gan Bill Hughes

Aeth Iesu i ffwrdd eto dros yr Iorddonen i’r man lle bu Ioan gynt yn bedyddio, ac arhosodd yno. Daeth llawer ato yno, ac yr oeddent yn dweud, “Ni wnaeth Ioan unrhyw arwydd, ond yr oedd popeth a ddywedodd Ioan am y dyn hwn yn wir.” A daeth llawer i gredu ynddo yn y lle hwnnw….

Darllen ymlaen
17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

Atebodd Simon Pedr ef, “Arglwydd, at bwy yr awn ni? Y mae geiriau bywyd tragwyddol gennyt ti, ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw Sanct Duw.” Ioan 6:68-69   Medraf droi at Iesu gan y bydd yno i mi bob amser. Medraf droi at Iesu gan ei fod yn…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Yr wyf fi wedi dod i’r byd yn oleuni, ac felly nid yw neb sy’n credu ynof fi yn aros yn y tywyllwch. Ioan 12:46 Niwl Gwawriodd diwrnod arall, a hwnnw mor ddigyffro a thawel â’r rhai o’i flaen. Parhâi’r niwl yn isel a thywyll. Tybed a oedd y mynyddoedd yma mewn rhyw gyngor cyfrin…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 10 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE’R YSBRYD GLÂN YN ARGYHOEDDI’R BYD Rydyn am weld troedigaethau, ond mae’n rhaid i ni sylweddoli na fydd pandemig hyd yn oed yn troi person at Grist – mae angen i’r Ysbryd weithio. Yr wyf fi’n dweud y gwir wrthych: y mae’n fuddiol i chwi fy mod i’n mynd…

Darllen ymlaen
29 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 30 Mehefin 2020

gan Dewi Tudur

Daeth Iesu allan, felly, yn gwisgo’r goron ddrain a’r fantell borffor. A dywedodd Peilat wrthynt, “Dyma’r dyn.” Ioan 19:5   Tybed ydach chi wedi chwarae gêm “Cysylltu geiriau” (Word Association yn Saesneg). Mae’n hwyl gweld sut mae meddyliau pobol yn gweithio – plant yn arbennig, pan maen nhw yn dweud y gair cyntaf sy’n dod…

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Mehefin 2020

gan John Martin

“A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Ioan 5:6   Dyma’r cwestiwn a ofynnodd Iesu i ddyn claf oedd yn gorwedd gyda llawer tebyg iddo wrth bwll Bethesda. Wyddom ni fawr ddim amdano. Dyw’r hanes ddim yn ei enwi nac yn dweud faint oedd ei oed. Beth mae yn ddweud yw iddo fod yn dioddef…

Darllen ymlaen