Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Hebreaid

Hebreaid 1
6 Hyd, 2020

Hebreaid 1

gan Steffan Jones

Lawrlwytho yma

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Awst 2020

gan John Flavel

Cafodd eraill eu harteithio, gan wrthod ymwared er mwyn cael atgyfodiad gwell. Hebreaid 11:35 Atgyfodiad Gwell Mae Crist a’i atgyfodiad yn cael dylanwad mor gryf ar atgyfodiad y saint. Ond mae’n ddyletswydd, a bydd yn ddoethineb i bobl Dduw, iddynt lywodraethu a chyflogi eu cyrff yn y fath ffordd eu bod yn ystyried ac yn…

Darllen ymlaen
24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Felly, gan ei bod yn sicr y bydd rhai yn cael dod i mewn iddi, a chan fod y rhai y cyhoeddwyd y newyddion da iddynt gynt heb ddod i mewn oherwydd anufudd-dod, y mae ef drachefn yn pennu dydd neilltuol, sef “Heddiw”, gan lefaru trwy Ddafydd ar ôl cymaint o amser, fel y dyfynnwyd o’r…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 8 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 DEALLWN ARWYDDOCÂD TRAGWYDDOLDEB Un o bosibiliadau mawr yr amser hwn yw bod pobl yn dechrau meddwl am dragwyddoldeb a’i arwyddocâd. Trwy ffydd yr ufuddhaodd Abraham i’r alwad i fynd allan i’r lle yr oedd i’w dderbyn yn etifeddiaeth; ac fe aeth allan heb wybod i ble’r oedd yn mynd….

Darllen ymlaen
27 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Gan fod gennym, felly, Archoffeiriad mawr sydd wedi mynd i’r nefoedd, sef Iesu, Mab Duw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Hebreaid 4:14   Mae’r pregethwr enwog, John Elias, yn dweud mewn pregeth fod Yr Arglwydd Iesu Grist wedi mynd i’r Groes yn cario tri pheth – ein pechod, ein natur a’n henwau ac…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mai 2020

gan Bill Hughes

Trwy ffydd y gadawodd yr Aifft, heb ofni dicter y brenin, canys safodd yn gadarn, fel un yn gweld yr Anweledig. Hebreaid 11:27   Hoffwn dynnu’ch sylw bore ma at rywbeth sy’n cael ei godi sawl gwaith yn y Beibl sef dyfalbarhad a hirymaros. Er enghraifft dywedir wrthym yn Hebreaid 11:27 am Moses “Safodd yn…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 23 Mai 2020

gan Samuel Oldridge

Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o’n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystr, a’r pechod sy’n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o’n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn y llawenydd oedd o’i flaen, fe oddefodd ef y groes…

Darllen ymlaen
21 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

Felly, gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Hebreaid 4:16   Mae’r adnod yma, fel gymaint o adnodau eraill yn y Beibl, fel sefyll ar ben Yr Wyddfa ac edrych a gweld pethau gwahanol bob tro. Lle bynnag ydach chi’n edrych,…

Darllen ymlaen