Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Hebreaid

22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mai 2020

gan Bill Hughes

Trwy ffydd y gadawodd yr Aifft, heb ofni dicter y brenin, canys safodd yn gadarn, fel un yn gweld yr Anweledig. Hebreaid 11:27   Hoffwn dynnu’ch sylw bore ma at rywbeth sy’n cael ei godi sawl gwaith yn y Beibl sef dyfalbarhad a hirymaros. Er enghraifft dywedir wrthym yn Hebreaid 11:27 am Moses “Safodd yn…

Darllen ymlaen
22 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 23 Mai 2020

gan Samuel Oldridge

Am hynny, gan fod cymaint torf o dystion o’n cwmpas, gadewch i ninnau fwrw ymaith bob rhwystr, a’r pechod sy’n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o’n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn y llawenydd oedd o’i flaen, fe oddefodd ef y groes…

Darllen ymlaen
21 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

Felly, gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Hebreaid 4:16   Mae’r adnod yma, fel gymaint o adnodau eraill yn y Beibl, fel sefyll ar ben Yr Wyddfa ac edrych a gweld pethau gwahanol bob tro. Lle bynnag ydach chi’n edrych,…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 16 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

…yr ydym yn gweld Iesu… Hebreaid 2:9 Yn ystod y dyddiau annormal ac anarferol hyn mae yna lawer o bethau i edrych arnynt. Edrych ar sgrin y teledu, ar y ffôn symudol am negeseuau testun, ar Whatsapp, Snapchat, Instagram, Facebook, Zoom, e-byst – mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Gweld wynebau, gweld golygfeydd o dristwch, a gweld…

Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

Felly, gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Hebreaid 4:16   Mae’r adnod yma, fel llu o rai eraill yn y Beibl yn ein gwahodd i weddïo. “Beth arall wnawn ni?” medde ni! Mae’r holl sefyllfa hefo’r firws yn ein gwneud…

Darllen ymlaen