Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Genesis

3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 7 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 GWYDDOM FOD Y BYD O DAN FELLTITH Mae dioddefaint yn y byd hwn yn ein rhybuddio am y dioddefaint mwy sy’n wynebu pawb sy’n gwrthod Crist. Dywedodd wrth y wraig: “Byddaf yn amlhau yn ddirfawr dy boen a’th wewyr; mewn poen y byddi’n geni plant. Eto bydd dy ddyhead…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Mai 2020

gan Steffan Job

Ac erbyn y seithfed dydd yr oedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth, a gorffwysodd ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith. Genesis 2:2   Pwy sydd yn eich adnabod orau? Mae’n siŵr y byddai’r atebion gan bawb yn amrywiol – gŵr neu wraig, tad neu fam, brawd neu chwaer neu ffrind…

Darllen ymlaen
2 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Pan godaf gwmwl ar y ddaear bydd bwa yn ymddangos yn y cwmwl Genesis 9:14   Yn ystod y cyfnod rhyfedd yma sy wedi dod i’n rhan, bydd llawer o bobl yn colli anwyliaid. Nid yw’r llwybr allan o boen a cholled yn hawdd nac yn fyr i’r rhai hynny sydd wedi caru rhywun o…

Darllen ymlaen
1 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Ebrill 2020

gan John Treharne

Gosodaf fy mwa yn y cwmwl, a bydd yn arwydd cyfamod rhyngof a’r ddaear. Genesis 9:13   Yr enfys – Gobaith ymrwymiad Duw. Wrth fynd am ein tro dyddiol, mae mwy a mwy o luniau enfys gan blant i’w gweld yn ffenestri tai yr ardal. Ac mae hyn yn wir ledled Prydain. Mae hefyd yn…

Darllen ymlaen
6 Rhag, 2011

Arolwg o’r Beibl: Llyfrau’r Gyfraith

gan Derrick Adams

Dyma grynodeb o gynnwys llyfrau’r gyfraith.  Yn y siart (gweler y rhestr neu’r PDF isod) mae’r amser yn nodi pryd yr ysgrifenwyd y llyfrau. Mae’r rhaniadau yn fras iawn i roi syniad o’r cynnwys, a phwrpas yr adnod allweddol yw nid nodi adnodau enwocaf y llyfr ond un o’r adnodau sy’n crynhoi rhai o’r prif negeseuon….

Darllen ymlaen
24 Awst, 2007

Joseff 4

gan Sulwyn Jones

Darllen ymlaen
23 Awst, 2007

Joseff 3

gan Sulwyn Jones

Darllen ymlaen
22 Awst, 2007

Joseff 2

gan Sulwyn Jones

Darllen ymlaen