Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Cyfeiriad Beiblaidd:

Genesis

6 Rha, 2011

Arolwg o’r Beibl: Llyfrau’r Gyfraith

gan Derrick Adams

Dyma grynodeb o gynnwys llyfrau’r gyfraith.  Yn y siart (gweler y rhestr neu’r PDF isod) mae’r amser yn nodi pryd yr ysgrifenwyd y llyfrau. Mae’r rhaniadau yn fras iawn i roi syniad o’r cynnwys, a phwrpas yr adnod allweddol yw nid nodi adnodau enwocaf y llyfr ond un o’r adnodau sy’n crynhoi rhai o’r prif negeseuon….

Darllen ymlaen
24 Aws, 2007

Joseff 4

gan Sulwyn Jones

Gwrando
23 Aws, 2007

Joseff 3

gan Sulwyn Jones

Gwrando
22 Aws, 2007

Joseff 2

gan Sulwyn Jones

Gwrando
21 Aws, 2007

Joseff 1

gan Sulwyn Jones

Gwrando