Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Eseia

27 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

“Am hynny y disgwyl yr Arglwydd i drugarhau wrthych.” Eseia 30:18 Hoffwn rannu rhywbeth y dois ar ei draws yn ddiweddar gyda chi wrth ddarllen pregeth gan G. H. Morrison ‘Morrison of Glasgow’ (1866-1928) o Eglwys Wellington, Glasgow – mae i’w gael yn y bregeth sy’n dwyn y teitl ‘A Doctrine of Delays’ yn nameg…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Ebrill 2020

gan Mari Jones

Felly y mae fy ngair sy’n dod o’m genau; ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna’r hyn a ddymunaf, a llwyddo â’m neges. Eseia 55:11   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Boncyn Banadl Prin y gwelid…

Darllen ymlaen
10 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Eto, ein dolur ni a gymerodd, a’n gwaeledd ni a ddygodd – a ninnau’n ei gyfrif wedi ei glwyfo a’i daro gan Dduw, a’i ddarostwng. Eseia 53:4   Mae cost ariannol Covid-19 i Gymru a’r Deyrnas Unedig yn anferthol. Mae pecyn achub £350 biliwn gan lywodraeth y DU a chynnydd enfawr mewn gwariant ar y…

Darllen ymlaen
5 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Ebrill 2020

gan Mari Jones

O’r cyff a adewir i Jesse fe ddaw blaguryn, ac fe dyf cangen o’i wraidd ef Eseia 11:1   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr John a Mari Jones Daw’r Wennol yn ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Griafolen Sawl blwyddyn yn ôl erbyn hyn, llifiwyd pinwydden braf i…

Darllen ymlaen
24 Awst, 2018

Edrych allan ar y gelyn: Egwyddorion ein brwydr a diwedd ein brwydrau

gan Meirion Morris

Sleidiau Cyflwyniad PowerPoint i gyd-fynd ag anerchiad bore Dydd Iau Cynhadledd 2018

Darllen ymlaen
23 Awst, 2018

Dysgu gan frenin, dyheu am y Brenin 3

gan Meirion Morris

Y trydydd anerchiad gan Meirion Morris. I weld y sleidiau cliciwch yma: Sleidiau’r Cyflwyniad PowerPoint

Darllen ymlaen
3 Rhag, 2014

Addewid y Nadolig: Eseia 9:1-7

gan Eifion Jones

Addewid Feiddgar Ceir llawer o addewidion yn yr Hen Destament, ond does dim un yn fwy beiddgar na’r un a geir yn nawfed pennod llyfr Eseia. Mae’r addewid yn ymwneud â goleuni (ad. 2), llawenydd (3), rhyddid a thangnefedd (4) i’r rhai sy’n rhodio mewn tywyllwch (1,2). O ddechrau’r broffwydoliaeth gwelwn fod Israel a Jwda…

Darllen ymlaen