Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Eseia

1 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021- Dydd Mawrth (2il)

Mae Duw yn anghymharol a Sanctaidd I bwy, ynteu, y cyffelybwch Dduw? Pa lun a dynnwch ohono? (Eseia 40:18) Pan yn yr ysgol gynradd roedd cystadleuaeth barhaus yn ein dosbarth – pwy oedd gyda’r esgidiau mwyaf cŵl. Bob wythnos byddai rhywun yn dod gyda thrainers newydd a oedd yn well ac yn fwy disglair na gweddill…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Awst 2020

gan Meirion Thomas

Ar y mynydd hwn bydd ARGLWYDD y Lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i’r bobl i gyd, gwledd o win wedi aeddfedu, o basgedigion breision a hen win wedi’i hidlo’n lân. Eseia 25:6    Ddoe, fe welsom y ffordd rhyfeddol y mae Duw yn darparu ar ein cyfer ac yn ei gwahodd i wleddau gyda…

Darllen ymlaen
7 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Awst 2020

gan Meirion Thomas

“Ar y mynydd hwn bydd ARGLWYDD y Lluoedd yn paratoi gwledd o basgedigion i’r bobl i gyd, gwledd o win wedi aeddfedu, o basgedigion breision a hen win wedi’i hidlo’n lân.” Eseia 25:6   Ers wythnos diwethaf, ar ddiwrnodau neilltuol gallwch gael taleb (voucher) i hawlio gostyngiad ar bris eich pryd allan. Dyma un o…

Darllen ymlaen
29 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

Fe ddychwel gwaredigion yr ARGLWYDD; dônt i Seion dan ganu, a llawenydd tragwyddol ar bob un. Hebryngir hwy gan lawenydd a gorfoledd, a bydd gofid a griddfan yn ffoi ymaith. Eseia 51:11    Mae Duw’n ddiddarfod a’r bendithion niferus mae’n dywallt arnom yr un mor ddiddarfod. Mae natur ‘fythol’ pob peth mae Duw’n ei wneud…

Darllen ymlaen
3 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

“…yr wyf â’m llygaid fy hun wedi edrych ar y brenin, ARGLWYDD y Lluoedd.” Eseia 6:5   Ar 29 Ebrill 1993 cafodd Palas Buckingham ei agor am y tro cyntaf i’r cyhoedd. Yn ôl y sôn, daeth un twrist o America allan yn siomedig gan ei fod wedi disgwyl y byddai, am ei £8, wedi…

Darllen ymlaen
24 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 25 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Yn awr, dyma’r hyn a ddywed yr ARGLWYDD a’th greodd, Jacob, ac a’th luniodd, Israel: “Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di; galwaf ar dy enw; eiddof fi ydwyt. Pan fyddi’n mynd trwy’r dyfroedd, byddaf gyda thi; a thrwy’r afonydd, ni ruthrant drosot. Pan fyddi’n rhodio trwy’r tân, ni’th ddeifir, a thrwy’r fflamau, ni losgant di….

Darllen ymlaen
21 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Clyw, nefoedd! Gwrando, ddaear! Oherwydd llefarodd yr ARGLWYDD: “Megais blant a’u meithrin, ond codasant mewn gwrthryfel yn f’erbyn. Y mae’r ych yn adnabod y sawl a’i piau, a’r asyn breseb ei berchennog; ond nid yw Israel yn adnabod, ac nid yw fy mhobl yn deall.” Eseia 1:2-3   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones…

Darllen ymlaen
10 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Er hynny, y mae’r ARGLWYDD yn disgwyl i gael trugarhau wrthych Eseia 30:18   Bore da bawb. Hoffwn rannu gyda chi heddiw rai myfyrdodau am Siomedigaethau a Darganfyddiadau. Yn Actau 16, wedi i ni ddarllen am y pethau rhyfeddol wnaeth Duw yn Lystra ac Iconium down at yr adran sydd yn sôn am eiddgarwch Paul…

Darllen ymlaen