Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion

15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 12:1-15

gan Gwyn Davies

Diarhebion 12:1-15 ‘SAIF TŶ’R CYFIAWN YN GADARN’ Coron Wedi’r sylw am anrhydedd gwraig yn 11:16, cyhoedda 12:4 fod gwraig ‘fedrus’ – neu ‘rinweddol’, ‘ragorol’ – yn goron i’w gŵr. Diddorol yw’r gair ‘coron’ yma. Nid yw gwraig i fod dan draed ei gŵr, yn gaethferch i weini arno. Yn hytrach, mae hi nid yn unig…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 11:16-31

gan Gwyn Davies

Diarhebion 11:16-31 ‘FFYNNA’R CYFIAWN FEL DEILEN WERDD’ Harddwch Mae Llyfr y Diarhebion yn rhoi tipyn o sylw i ferched, gan osod cryn anrhydedd arnynt (e.e. 31:10-31). Ar yr un pryd, pwysleisia nad harddwch allanol sy’n cyfrif yng ngolwg Duw. ‘Gwraig raslon’ sy’n ‘cael clod’ (16) – gwraig sy’n cael enw da nid am ei phrydferthwch…

Darllen ymlaen
16 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 11:1-15

gan Gwyn Davies

Diarhebion 11:1-15 ‘GWAREDIR Y CYFIAWN’ Dichell Duw da ac uniawn yw Duw’r Beibl (Salm 25:8), a’i ddymuniad yw gweld ei bobl yn debyg iddo. Fel y mae’n ffieiddio twyll (1), felly hefyd dylai’r rhai sy’n ei addoli ymwrthod â phob gair a gweithred sy’n sawru o gamarwain eraill. Mae Cristion sy’n ymroi i ymddygiad dichellgar…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 10:17-32

gan Gwyn Davies

Diarhebion 10:17-32 ‘NODDFA I’R UNIAWN’ Gwrthod Rhoddwyd anogaeth droeon yn y penodau blaenorol i beidio â gollwng gafael ar gyngor doeth. Ond pan gawn ein ceryddu am ryw fai – mawr neu fân – mae rhywbeth ynom i gyd sy’n mynnu gwrthryfela. Ein tuedd yw ystyried cerydd yn rhyw fath o sarhad – ac mae…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 9

gan Gwyn Davies

Diarhebion 9:1-18 ‘I CHWI GAEL BYW’ Dyma’r bennod olaf cyn y casgliad helaeth o ddiarhebion unigol sy’n dechrau yn 10:1, ac ynddi manteisia Solomon ar y cyfle i grynhoi a chadarnhau’r egwyddorion cyffredinol a gafwyd yn y penodau blaenorol. Gwahoddiad   Cychwynna drwy gyflwyno ‘doethineb’ unwaith eto fel person. Mae ‘saith golofn’ yn ei thŷ…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 8

gan Gwyn Davies

Diarhebion 8:1-36 ‘FI, DOETHINEB’ Dyma un o benodau mwyaf trawiadol yr Hen Destament. Ynddi caiff doethineb ei phortreadu fel gwraig sy’n galw’n daer ar bobl i wrando arni. Wrth fyfyrio uwchben y darn hwn, ni allwn ond rhyfeddu at harddwch a gwerth gwir ddoethineb. Cri Yn adnodau 1-3 ceir darlun o ddoethineb yn llefain yn…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 7

gan Gwyn Davies

Diarhebion 7:1-27 ‘FEL YCH YN MYND I’R LLADD-DY’ Fe’n rhybuddiwyd eisoes rhag ildio i demtasiynau rhywiol (2:16-19; 5:3-14; 6:24-35). Gŵyr Solomon mor hawdd yw inni gael ein denu ganddynt, ac mewn oes sydd wedi troi rhyw’n obsesiwn, mae gwir angen inni gymryd ei rybuddion o ddifrif. Rhybudd 1 Gall cwmni cyfeillion annuwiol fod yn fagl…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 6:20-35

gan Gwyn Davies

Diarhebion 6:20-35 ‘Y MAE GORCHYMYN YN LLUSERN’ Patrwm amlwg Solomon wrth gyfarch ei ‘fab’ yw mynegi egwyddorion cyffredinol – e.e. pwysigrwydd gwrando ar y ‘tad’ a dilyn ei gyngor – cyn troi at faes neu feysydd penodol lle mae’r cyngor hwn o werth arbennig. Dyma’r drefn eto yn y darn hwn. Goleuni Mae’r mab i…

Darllen ymlaen