Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Deuteronomium

4 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Mehefin 2020

gan John Martin

“Bydd yn gryf a dewr” Deuteronomium 31 Mae’r geiriau hyn, sy’n cael eu rhoi i Moses gan Dduw, i’w gweld tua diwedd llyfr Deuteronomium. Mae’r ffaith eu bod i’w gweld dair gwaith yn yr un bennod (Deut. 1:6, 7 a 23) yn tanlinellu’r ffaith eu bod o’r pwys mwyaf. Roeddent i’w cyfeirio’n gyffredinol at Israel…

Darllen ymlaen
6 Rhag, 2011

Arolwg o’r Beibl: Llyfrau’r Gyfraith

gan Derrick Adams

Dyma grynodeb o gynnwys llyfrau’r gyfraith.  Yn y siart (gweler y rhestr neu’r PDF isod) mae’r amser yn nodi pryd yr ysgrifenwyd y llyfrau. Mae’r rhaniadau yn fras iawn i roi syniad o’r cynnwys, a phwrpas yr adnod allweddol yw nid nodi adnodau enwocaf y llyfr ond un o’r adnodau sy’n crynhoi rhai o’r prif negeseuon….

Darllen ymlaen