Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Datguddiad

3 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Iau (4ydd)

Mae Duw yn gyfiawn a bydd yn barnu Pwy bynnag ni chafwyd ei enw’n ysgrifenedig yn llyfr y bywyd, fe’i bwriwyd i’r llyn tân. Datguddiad 20:15 A ydych erioed wedi gweld un o’r lluniau hynny sydd wedi’u cynllunio i edrych yn wahanol i wahanol bobl? Wrth edrych ar yr un llun, gall un person weld hen…

Darllen ymlaen
26 Chw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Llun (1af)

Duw yw’r Crëwr ac mae’n cynnal pob peth “Teilwng wyt ti, ein Harglwydd a’n Duw, i dderbyn y gogoniant a’r anrhydedd a’r gallu, oherwydd tydi a greodd bob peth, a thrwy dy ewyllys y daethant i fod ac y crewyd hwy.” (Datguddiad 4:11) Ein nod yr wythnos hon yw edrych ar wahanol agweddau ar Dduw…

Darllen ymlaen
11 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Awst 2020

gan Bill Hughes

Am hynny, gorfoleddwch, chwi’r nefoedd, a chwi sy’n preswylio ynddynt! Gwae chwi’r ddaear a’r môr, oherwydd disgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lid, o wybod mai byr yw’r amser sydd ganddo! Datguddiad 12:12   Mae angen atgoffa pob un ohonom sy’n proffesu bod yn Gristnogion ac yn rhan o eglwys Crist yn gyson fod…

Darllen ymlaen
25 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 4

gan Emyr James

Darllen ymlaen
Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 1
22 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 1

gan Emyr James

Darllen ymlaen
Iesu: Yr Ailddyfodiad
27 Awst, 2010

Iesu: Yr Ailddyfodiad

gan Meirion Thomas

Darllen ymlaen