Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Datguddiad

11 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Awst 2020

gan Bill Hughes

Am hynny, gorfoleddwch, chwi’r nefoedd, a chwi sy’n preswylio ynddynt! Gwae chwi’r ddaear a’r môr, oherwydd disgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lid, o wybod mai byr yw’r amser sydd ganddo! Datguddiad 12:12   Mae angen atgoffa pob un ohonom sy’n proffesu bod yn Gristnogion ac yn rhan o eglwys Crist yn gyson fod…

Darllen ymlaen
25 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 4

gan Emyr James

Gwrando
22 Awst, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd 1

gan Emyr James

Gwrando
Iesu: Yr Ailddyfodiad
27 Awst, 2010

Iesu: Yr Ailddyfodiad

gan Meirion Thomas

Gwrando