Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Barnwyr

27 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Gorffennaf 2020

gan Tirzah Jones

Ymddangosodd angel yr ARGLWYDD iddo a dweud wrtho, “Y mae’r ARGLWYDD gyda thi, ŵr dewr.” Barnwyr 6:12   Pan gwrddwn ni gyntaf â Gideon mae’n cuddio rhag y Midianiaid. Pe bai rhywun wedi gofyn i’w ffrindiau am ddisgrifiad o Gideon bryd hynny, tybed beth fydden nhw wedi’i ddweud? Go brin y bydden nhw wedi’i ddisgrifio…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 31 Mai 2020

gan Mari Jones

Yn y dyddiau hynny nid oedd brenin yn Israel; yr oedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Barnwyr 17:6   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Daw’r Wennol yn Ôl a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Gwyliwch Y Buchod! ‘Tybed oes…

Darllen ymlaen