Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Actau

19 Awst, 2020

Nos Fercher Bywyd 2020

gan John Treharne

Darllen ymlaen
5 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Awst 2020

gan Wemimo Jaiesimi

Ond heb na haul na sêr i’w gweld am ddyddiau lawer, a’r storm fawr yn dal i’n llethu, yr oedd pob gobaith am gael ein hachub bellach yn diflannu. Actau 27:20 Mae Duw gyda ni drwy stormydd bywyd (Acts 27:13-26) Yn y ffilm enwog ‘Titanic’ (1997) cawn gipolwg trwy lygaid y camera ar erchylltra trychineb…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

“…achos yr oedd yn ddyn da, yn llawn o’r Ysbryd Glân ac o ffydd.” Actau 11:24   Mae’r gallu i ysgrifennu llythyr yn prysur fynd ar goll yn ein hoes dechnegol ni sy’n dibynnu fwyfwy ar e-bost, testun a ffôn symudol. Nid nad ydym yn gwerthfawrogi’r dulliau modern hyn, yn enwedig yn yr argyfwng presennol. Ond…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 2 Mehefin 2020

gan Bill Hughes

Wedi hwylio o Paffos, daeth Paul a’i gymdeithion i Perga yn Pamffylia. Ond cefnodd Ioan arnynt, a dychwelyd i Jerwsalem. Aethant hwythau yn eu blaenau o Perga a chyrraedd Antiochia Pisidia, ac aethant i’r synagog ar y dydd Saboth, ac eistedd yno. … Cododd Paul, ac wedi amneidio â’i law dywedodd: “Chwi Israeliaid, a chwi…

Darllen ymlaen
11 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Mai 2020

gan Steffan Job

Fel yr oeddent yn syllu tua’r nef, ac yntau’n mynd, dyma ddau ŵr yn sefyll yn eu hymyl mewn dillad gwyn, ac meddai’r rhain, “Wŷr Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua’r nef? Yr Iesu hwn, sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i’r nef, bydd yn dod yn yr un modd ag…

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Mai 2020

gan Elin Bryn

Dywedodd Pedr, “Arian ac aur nid oes gennyf; ond yr hyn sydd gennyf, hynny yr wyf yn ei roi iti; yn enw Iesu Grist o Nasareth, cod a cherdda.” Actau 3:6   Sut ydych chi’n teimlo erbyn hyn? Ydy’r ‘lock-down’ wedi dod yn norm i chi? Ydy cadw dwy fetr o bellter yn dod yn…

Darllen ymlaen
1 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Mai 2020

gan Bill Hughes

O Benllywydd, tydi a wnaeth y nef a’r ddaear a’r môr a phob peth sydd ynddynt Actau 4:24   Bore ma, hoffwn i ddweud rhywbeth am y pwnc gweddi. Yn Mhennod 4 o Lyfr yr Actau, wedi i Pedr a Ioan gael eu harestio ac yna’u rhyddhau, fe ddaethon nhw at y credinwyr eraill a…

Darllen ymlaen
6 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 6 Ebrill 2020

gan Steffan Jones

Ac eto ni adawodd ei hun heb dyst, gan iddo gyfrannu bendithion: rhoi glaw ichwi o’r nef, a thymhorau ffrwythlon, a chyflawnder calon o luniaeth a llawenydd. Actau 14:17 Daw’r defosiwn hwn oddi ar wefan www.holi-cymru.org, adnodd efengylu, lle mae’n hawdd rhannu’r erthygl gyda ffrindiau a theulu. Y Duw nad yw’n dawel Dywedodd Duw na…

Darllen ymlaen