Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 9

6 Mai, 2020

Gwneud Marc 30 – Gweision Gwahanol

gan Emyr James

30 – Gweision Gwahanol Marc 9:38-50 Meddai Ioan wrtho, “Athro, gwelsom un yn bwrw allan gythreuliaid yn dy enw di, a buom yn ei wahardd, am nad oedd yn ein dilyn ni.” Ond dywedodd Iesu, “Peidiwch â’i wahardd, oherwydd ni all neb sy’n gwneud gwyrth yn fy enw i roi drygair imi yn fuan wedyn….

Darllen ymlaen
6 Mai, 2020

Gwneud Marc 29 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (1)

gan Emyr James

29 – Gostyngeiddrwydd a Balchder (1) Marc 9:30-37 Wedi iddynt adael y lle hwnnw, yr oeddent yn teithio trwy Galilea. Ni fynnai Iesu i neb wybod hynny, oherwydd yr oedd yn dysgu ei ddisgyblion ac yn dweud wrthynt, “Y mae Mab y Dyn yn cael ei draddodi i ddwylo pobl, ac fe’i lladdant ef, ac…

Darllen ymlaen
5 Mai, 2020

Gwneud Marc 28 – Pwysicrwydd Ffydd

gan Emyr James

28 – Pwysicrwydd Ffydd Marc 9:14-29 Pan ddaethant at y disgyblion gwelsant dyrfa fawr o’u cwmpas, ac ysgrifenyddion yn dadlau â hwy. Ac unwaith y gwelodd yr holl dyrfa ef fe’u syfrdanwyd, a rhedasant ato a’i gyfarch. Gofynnodd yntau iddynt, “Am beth yr ydych yn dadlau â hwy?” Atebodd un o’r dyrfa ef, “Athro, mi…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Gwneud Marc 27 – Y Proffwyd Mwyaf

gan Emyr James

27 – Y Proffwyd Mwyaf Marc 9:2-13 Ymhen chwe diwrnod dyma Iesu’n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o’r neilltu ar eu pennau eu hunain. A gweddnewidiwyd ef yn eu gŵydd hwy, ac aeth ei ddillad i ddisgleirio’n glaerwyn, y modd na allai unrhyw bannwr ar y…

Darllen ymlaen