Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Rhufeiniaid 8

3 Gor, 2020

Galwad MEC i Weddi – 5 Gorffennaf 2020

gan Mark Thomas

Galwad MEC i Weddi Haf 2020 MAE GENNYM Y FRAINT O ADNABOD DUW Yn ystod y dyddiau hyn rydym wedi wynebu llawer o ansicrwydd, ond gadewch i’r ansicrwydd hyn ein helpu i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n sicr, a’r fraint anhygoel o adnabod Duw. Y mae pawb sy’n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn…

Darllen ymlaen
26 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mehefin 2020

gan Mari Jones

Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi, hyd heddiw. Ac nid y greadigaeth yn unig, ond nyni sydd â blaenffrwyth yr Ysbryd gennym, yr ydym ninnau’n ochneidio ynom ein hunain wrth ddisgwyl ein mabwysiad yn blant Duw, sef rhyddhad ein corff o gaethiwed. Rhufeiniaid 8:22-23   Amser Gwell i…

Darllen ymlaen
9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 10 Mehefin 2020

gan Tirzah Jones

Pwy a’n gwahana ni oddi wrth gariad Crist? Rhufeiniaid 8:35   Bod ar wahân Wrth i’r cyfyngiadau ddechrau rhyddhau ychydig bach yma yng Nghymru mae gennym hawl i gwrdd yn yr awyr agored â phobl o un aelwyd arall, ac efallai bod y teimlad o arwahanrwydd yn dechrau lleihau. Dros y misoedd diwethaf mae’n siwr…

Darllen ymlaen
28 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mai 2020

gan Elin Bryn

Os yw Ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i’ch cyrff marwol chwi, trwy ei Ysbryd, sy’n ymgartrefu ynoch chwi. Rhufeiniaid 8:11 Neithiwr daeth ryw awydd arnaf i fynd at y piano i weld…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Mai 2020

gan Mari Jones

Oherwydd nid ysbryd caethiwed sydd unwaith eto’n peri ofn yr ydych wedi ei dderbyn, ond Ysbryd mabwysiad, yr ydym trwyddo yn llefain, “Abba! Dad!” Rhufeiniaid 8:15   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Yng Nghysgod y Gorlan a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Fref Hesbin ifanc dwyflwydd oed…

Darllen ymlaen
5 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 5 Mai 2020

gan Meirion Thomas

….dioddefiadau’r presennol…gogoniant! Rhufeiniaid 8:18   Mewn byd cyfnewidiol, syrthiedig a phechadurus mae dioddefaint yn anochel. Fe wyddom i gyd, i wahanol raddau, beth yw dioddefaint cyffredinol – poenau, gwahanol fathau o anhwylderau a chlefydau, gwendid corfforol ac, yn y pen draw, marwolaeth a’i amryw gystuddiau. Rydym hefyd yn ymwybodol o ddioddefaint penodol o ganlyniad i…

Darllen ymlaen
29 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mawrth 2020

gan Mari Jones

‘Gwyddom fod Duw, ym mhob peth, yn gweithio er daioni gyda’r rhai sy’n ei garu, y rhai sydd wedi eu galw yn ôl ei fwriad.’ Rhufeiniaid 8:28  ‘Atebodd Iesu ef: “Ni wyddost ti ar hyn o bryd beth yr wyf fi am ei wneud, ond fe ddoi i wybod ar ôl hyn.”’ loan 13:7  ‘Nid…

Darllen ymlaen