Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 8

26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 26 – Gweld yn Glir

gan Emyr James

26 – Gweld yn Glir Marc 8:22-9:1 Daethant i Bethsaida. A dyma hwy’n dod â dyn dall ato, ac yn erfyn arno i gyffwrdd ag ef. Gafaelodd yn llaw’r dyn dall a mynd ag ef allan o’r pentref, ac wedi poeri ar ei lygaid rhoes ei ddwylo arno a gofynnodd iddo, “A elli di weld…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 25 – Dynion Dall

gan Emyr James

25 – Dynion Dall Marc 8:1-21 Yn y dyddiau hynny, a’r dyrfa unwaith eto’n fawr a heb ddim i’w fwyta, galwodd ei ddisgyblion ato, ac meddai wrthynt, “Yr wyf yn tosturio wrth y dyrfa, oherwydd y maent wedi bod gyda mi dridiau erbyn hyn, ac nid oes ganddynt ddim i’w fwyta. Ac os anfonaf hwy…

Darllen ymlaen