Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 7

26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 24 – Rhyfedd Ffyrdd

gan Emyr James

24 – Rhyfedd Ffyrdd Marc 7:31-37 Dychwelodd drachefn o gyffiniau Tyrus, a daeth drwy Sidon at Fôr Galilea trwy ganol bro’r Decapolis. Dygasant ato ddyn byddar oedd prin yn gallu siarad, a cheisio ganddo roi ei law arno. Cymerodd yntau ef o’r neilltu oddi wrth y dyrfa ar ei ben ei hun; rhoes ei fysedd…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 23 – Gobaith i Bawb

gan Emyr James

23 – Gobaith i Bawb Marc 7:24-30 Cychwynnodd oddi yno ac aeth ymaith i gyffiniau Tyrus. Aeth i dŷ, ac ni fynnai i neb wybod; ond ni lwyddodd i ymguddio. Ar unwaith clywodd gwraig amdano, gwraig yr oedd gan ei merch fach ysbryd aflan, a daeth a syrthiodd wrth ei draed ef. Groeges oedd y…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 22 – Brwnt a Glân

gan Emyr James

22 – Brwnt a Glân Marc 7:1-23 Ymgasglodd y Phariseaid ato, a rhai ysgrifenyddion oedd wedi dod o Jerwsalem. A gwelsant fod rhai o’i ddisgyblion ef yn bwyta’u bwyd â dwylo halogedig, hynny yw, heb eu golchi. (Oherwydd nid yw’r Phariseaid, na neb o’r Iddewon, yn bwyta heb olchi eu dwylo hyd yr arddwrn, gan…

Darllen ymlaen