Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Mathew 6

18 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Awst 2020

gan Meirion Thomas

“Ein Tad…” Mathew 6:9  Oes ’na berthynas uwch, bwysicach neu fwy cyffrous nag adnabod Duw fel ein Tad nefol? Oes ’na brofiad dyfnach a mwy arswydus na’r realiti o allu galw’r Duw’r Creawdwr mawr, y Barnwr a’r Gwaredwr yn “ein Tad yn y nefoedd”? Mae’r gwirionedd fod Ysbryd Duw yn cyd-dystiolaethu â’m hysbryd i i’m…

Darllen ymlaen
13 Awst, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Awst 2020

gan Thomas Watson

Felly, gweddïwch chwi fel hyn Mathew 6:9 Y Weddi Orau Yn y geiriau hyn, rhoddodd ein Harglwydd Iesu gyfeirlyfr ar gyfer gweddi i’w ddisgyblion ac i ni. Y deg gorchymyn yw rheol ein bywyd, y gredo yw swm ein ffydd, a gweddi’r Arglwydd yw patrwm ein gweddi. Fel y gwnaeth Dduw ragnodi patrwm y tabernacl…

Darllen ymlaen
16 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Gorffennaf 2020

gan Iwan Rhys Jones

Felly, gweddïwch chwi fel hyn: ‘Ein Tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw.’ Mathew 6:9 “Ein Tad yr hwn wyt yn у nefoedd…” Mae’n siŵr bod y geiriau hyn ymysg y rhai mwyaf adnabyddus yn y Testament Newydd i gyd. Mae’n debyg y byddai sawl Cristion yn dweud bod y geiriau hyn yn annwyl iawn…

Darllen ymlaen
6 Maw, 2012

Gweddi’r Arglwydd

gan Derrick Adams

Effeithiwyd ar fy mywyd gweddi yn fawr gan hen weinidog a ddywedodd ei fod yn gweddïo Gweddi’r Arglwydd yn ddyddiol. Nododd fod gweddi wedi dod yn fwy ystyrlon, ac yn fwy heriol, wrth iddo ddeall y geiriau yn well a gorfod eu cymhwyso yn bersonol. Yn dilyn hyn, daeth Gweddi’r Arglwydd yn default setting i’m…

Darllen ymlaen