Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Rhufeiniaid 6

3 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Y mae pechod yn talu cyflog, sef marwolaeth; ond rhoi yn rhad y mae Duw, rhoi bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. Rhufeiniaid 6:23   Bywyd Tragwyddol Mae’r ymadrodd ‘Bywyd Tragwyddol’ yn codi sawl gwaith yn y Testament Newydd; roedd gan Iesu lawer i’w ddweud am fywyd tragwyddol, gymaint felly, fel bod Simon Pedr…

Darllen ymlaen
22 Awst, 2019

Marw a byw gyda Christ (Anerchiad 3)

gan Trystan Hallam

Darllen ymlaen