Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 6

26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 21 – Adnabod Crist

gan Emyr James

21 – Adnabod Crist Marc 6:45-56 Yna’n ddi-oed gwnaeth i’w ddisgyblion fynd i’r cwch a hwylio o’i flaen i’r ochr draw, i Bethsaida, tra byddai ef yn gollwng y dyrfa. Ac wedi canu’n iach iddynt aeth ymaith i’r mynydd i weddïo. Pan aeth hi’n hwyr yr oedd y cwch ar ganol y môr, ac yntau…

Darllen ymlaen
26 Ebr, 2020

Gwneud Marc 20 – Bwydo Rhyfeddol

gan Emyr James

20 – Bwydo Rhyfeddol Marc 6:30-44 Daeth yr apostolion ynghyd at Iesu a dweud wrtho am yr holl bethau yr oeddent wedi eu gwneud a’u dysgu. A dywedodd wrthynt, “Dewch chwi eich hunain o’r neilltu i le unig a gorffwyswch am dipyn.” Oherwydd yr oedd llawer yn mynd a dod, ac nid oedd cyfle iddynt…

Darllen ymlaen
24 Ebr, 2020

Gwneud Marc 19 – Marwolaeth Ioan

gan Emyr James

19 – Marwolaeth Ioan Marc 6:14-29 Clywodd y Brenin Herod am hyn, oherwydd yr oedd enw Iesu wedi dod yn hysbys. Yr oedd pobl yn dweud, “Ioan Fedyddiwr sydd wedi ei godi oddi wrth y meirw, a dyna pam y mae’r gweithredoedd nerthol ar waith ynddo ef.” Yr oedd eraill yn dweud, “Elias ydyw”; ac…

Darllen ymlaen
23 Ebr, 2020

Gwneud Marc 18 – Gwrthod y Neges

gan Emyr James

18 – Gwrthod y Neges Marc 6:1-13 Aeth oddi yno a daeth i fro ei febyd, a’i ddisgyblion yn ei ganlyn. A phan ddaeth y Saboth dechreuodd ddysgu yn y synagog. Yr oedd llawer yn synnu wrth wrando, ac meddent, “O ble y cafodd hwn y pethau hyn? A beth yw’r ddoethineb a roed i…

Darllen ymlaen
23 Awst, 2019

Tosturi, Tyrfa a Torthau

gan John Treharne

Tosturi Tyrfa a Torthau Nos Iau y Gynhadledd 2019 John Treharne Marc 6

Darllen ymlaen