Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Ioan 6

17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Gorffennaf 2020

gan Steffan Job

Atebodd Simon Pedr ef, “Arglwydd, at bwy yr awn ni? Y mae geiriau bywyd tragwyddol gennyt ti, ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw Sanct Duw.” Ioan 6:68-69   Medraf droi at Iesu gan y bydd yno i mi bob amser. Medraf droi at Iesu gan ei fod yn…

Darllen ymlaen
27 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 27 Mawrth 2020

gan Steffan Job

Y mae bachgen yma a phum torth haidd a dau bysgodyn ganddo, ond beth yw hynny rhwng cynifer? Ioan 6:9   Mae hi wedi bod yn dorcalonnus i weld y golygfeydd o’r Eidal a Sbaen lle mae gymaint o bobl yn dioddef oherwydd diffyg offer a gwelyau yn yr ysbytai. Does dim byd mwy rhwystredig…

Darllen ymlaen