Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 6

15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 6:20-35

gan Gwyn Davies

Diarhebion 6:20-35 ‘Y MAE GORCHYMYN YN LLUSERN’ Patrwm amlwg Solomon wrth gyfarch ei ‘fab’ yw mynegi egwyddorion cyffredinol – e.e. pwysigrwydd gwrando ar y ‘tad’ a dilyn ei gyngor – cyn troi at faes neu feysydd penodol lle mae’r cyngor hwn o werth arbennig. Dyma’r drefn eto yn y darn hwn. Goleuni Mae’r mab i…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 6:1-19

gan Gwyn Davies

Diarhebion 6:1-19 RHYBUDDION Mechnïo Rhybudd rhag cytuno i fynd yn gyfrifol am ddyledion rhywun arall sydd yn adnodau 1-5. Os bydd y person hwnnw’n methu â thalu ei ddyledion, syrthia’r baich ar y sawl sydd wedi ymrwymo i fod yn gyfrifol amdanynt. Gofid fydd y canlyniad, oherwydd y colledion ariannol ond hefyd oherwydd ei fod…

Darllen ymlaen