Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Barnwyr 6

27 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Gorffennaf 2020

gan Tirzah Jones

Ymddangosodd angel yr ARGLWYDD iddo a dweud wrtho, “Y mae’r ARGLWYDD gyda thi, ŵr dewr.” Barnwyr 6:12   Pan gwrddwn ni gyntaf â Gideon mae’n cuddio rhag y Midianiaid. Pe bai rhywun wedi gofyn i’w ffrindiau am ddisgrifiad o Gideon bryd hynny, tybed beth fydden nhw wedi’i ddweud? Go brin y bydden nhw wedi’i ddisgrifio…

Darllen ymlaen