Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Rhufeiniaid 5

29 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Mehefin 2020

gan Steffan Job

Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch â Duw trwy ein Harglwydd Iesu Grist. Rhufeiniaid 5:1   Mae yna lawer o bethau pwysig yn ein byd ni, ond does dim yn fwy pwysig na Duw. Duw sydd wedi creu’r cosmos, sydd wedi rhoi trefn i bob dim ac…

Darllen ymlaen
12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Mehefin 2020

gan Meirion Thomas

“…y GRAS hwn yr ydym yn sefyll ynddo” Rhufeiniaid 5:2 Mae cadwyn o aur pur yn Rhufeiniaid 5:1-5: ffydd, heddwch, gras, gorfoledd, cariad a gobaith. Ac mae dolenni’r gadwyn wedi’u cyd-sicrhau yn “ein Harglwydd Iesu Grist”. Gadewch i ni ffocysu ar un o’r dolenni gwerthfawr, GRAS. Pam mae gras mor rhyfeddol? Am ei fod yn…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Ond prawf Duw o’r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Rhufeiniaid 5:8   Hoffwn i rannu rhywbeth gyda chi heddiw gan awdur o’r enw Henry Durbanville a ysgrifennodd lyfryn bychan o’r enw: “The best is yet to be.” Wrth ffrind claf, oedd yn…

Darllen ymlaen
21 Awst, 2019

Crist ein Cynrychiolydd (Anerchiad 2)

gan Trystan Hallam

Trystan Hallam Anerchiad 2

Darllen ymlaen
Iesu: Y Groes
27 Awst, 2010

Iesu: Y Groes

gan Steffan Jones

Darllen ymlaen