Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 5

22 Ebr, 2020

Gwneud Marc 17 – Dwy Ferch

gan Emyr James

17 – Dwy Ferch  Marc 5:21-43  Wedi i Iesu groesi’n ôl yn y cwch i’r ochr arall, daeth tyrfa fawr ynghyd ato, ac yr oedd ar lan y môr. Daeth un o arweinwyr y synagog, o’r enw Jairus, a phan welodd ef syrthiodd wrth ei draed ac ymbil yn daer arno: “Y mae fy merch…

Darllen ymlaen
21 Ebr, 2020

Gwneud Marc 16 – Nerth Crist

gan Emyr James

16 – Nerth Crist Marc 5:1-20 Daethant i’r ochr draw i’r môr i wlad y Geraseniaid. A phan ddaeth allan o’r cwch, ar unwaith daeth i’w gyfarfod o blith y beddau ddyn ag ysbryd aflan ynddo. Yr oedd hwn yn cartrefu ymhlith y beddau, ac ni allai neb mwyach ei rwymo hyd yn oed â…

Darllen ymlaen