Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Ioan 5

12 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 17 Mehefin 2020

gan John Martin

“A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Ioan 5:6   Dyma’r cwestiwn a ofynnodd Iesu i ddyn claf oedd yn gorwedd gyda llawer tebyg iddo wrth bwll Bethesda. Wyddom ni fawr ddim amdano. Dyw’r hanes ddim yn ei enwi nac yn dweud faint oedd ei oed. Beth mae yn ddweud yw iddo fod yn dioddef…

Darllen ymlaen
19 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Mai 2020

gan Steffan Job

Parodd hyn i’r Iddewon geisio’n fwy byth ei ladd ef, oherwydd nid yn unig yr oedd yn torri’r Saboth, ond yr oedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd â Duw. Ioan 5:18   Sut ydyn ni’n gweld Iesu? Yn ddiweddar roeddwn yn…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Mai 2020

gan Steffan Job

Pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynnodd iddo, “A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Atebodd y claf ef, “Syr, nid oes gennyf neb i’m gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf i’r dwr, a thra byddaf fi ar fy ffordd bydd rhywun arall yn…

Darllen ymlaen