Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Salm 42

13 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Gorffennaf 2020

gan John Martin

“Paham, fy enaid y’th ddarostyngir, ac yr ymderfysgi ynof?” – BWM “F’enaid, pam wyt ti’n teimlo mor isel? Pam wyt ti mor anniddig?” – Beibl.net Salm 42:5, 11; 43:5   Ydi’r lockdown ’ma’n eich cael chi lawr? Dair gwaith mewn dwy Salm, (42:5 ac 11; 43:5) mae’r salmydd yn rhoi mynegiant i’r gofid sy’n llethu’i…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyhea fy enaid amdanat ti, O Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw; pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron? Salm 42:1-2   Mae’r wythnosau diwethaf wedi profi y medrwn wneud heb rai pethau. Mae Kebabs, Coffi Starbucks a…

Darllen ymlaen
26 Maw, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Mawrth 2020

gan Dafydd Job

Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog, felly y dyhea fy enaid amdanat ti, O Dduw. Y mae fy enaid yn sychedu am Dduw, am y Duw byw; pa bryd y dof ac ymddangos ger ei fron? Salm 42:1-2   Dau ymadrodd sydd wedi gwthio eu hunain i’n hymwybyddiaeth yn ystod yr wythnosau hyn yw…

Darllen ymlaen