Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Marc 4

15 Awst, 2020

Cyfarfod Nos Sul Cynhadledd Bywyd 2020

gan Dafydd Jobgan Dewi Tudur

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 15 – Llais y Creawdwr

gan Emyr James

15 – Llais y Creawdwr Marc 4:35-41 A’r diwrnod hwnnw, gyda’r nos, dywedodd wrthynt, “Awn drosodd i’r ochr draw.”  A gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd; yr oedd cychod eraill hefyd gydag ef.  Cododd tymestl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau’n ymdaflu i’r cwch, nes ei…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 14 – Teyrnas Duw

gan Emyr James

14 – Teyrnas Duw Marc 4:26-34 Ac meddai, “Fel hyn y mae teyrnas Dduw: bydd dyn yn bwrw’r had ar y ddaear  ac yna’n cysgu’r nos a chodi’r dydd, a’r had yn egino ac yn tyfu mewn modd nas gŵyr ef.  Ohoni ei hun y mae’r ddaear yn dwyn ffrwyth, eginyn yn gyntaf, yna tywysen,…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 13 – Cyfrifoldebau’r Ffydd

gan Emyr James

13 – Cyfrifoldebau’r Ffydd Marc 4:21-25 Dywedodd wrthynt, “A fydd rhywun yn dod â channwyll i’w dodi dan lestr neu dan wely? Onid yn hytrach i’w dodi ar ganhwyllbren?  Oherwydd nid oes dim yn guddiedig ond i gael ei amlygu, ac ni bu dim dan gêl ond i ddod i’r amlwg.  Os oes gan rywun…

Darllen ymlaen
16 Ebr, 2020

Gwneud Marc 12 – Dameg yr Heuwr

gan Emyr James

12 – Dameg yr Heuwr Marc 4:1-20 Dechreuodd ddysgu eto ar lan y môr. A daeth tyrfa mor fawr ynghyd ato nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch ar y môr; ac yr oedd yr holl dyrfa ar y tir wrth ymyl y môr.  Yr oedd yn dysgu llawer iddynt ar ddamhegion, ac wrth eu…

Darllen ymlaen
8 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 8 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

A’r diwrnod hwnnw, gyda’r nos, dywedodd wrthynt, “Awn drosodd i’r ochr draw.” A gadawsant y dyrfa, a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd; yr oedd cychod eraill hefyd gydag ef. Cododd tymestl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau’n ymdaflu i’r cwch, nes ei fod erbyn hyn yn llenwi. Yr oedd…

Darllen ymlaen
26 Awst, 2010

Teyrnas Dduw 3

gan Derrick Adams

Darllen ymlaen