Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Hebreaid 4

24 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 26 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Felly, gan ei bod yn sicr y bydd rhai yn cael dod i mewn iddi, a chan fod y rhai y cyhoeddwyd y newyddion da iddynt gynt heb ddod i mewn oherwydd anufudd-dod, y mae ef drachefn yn pennu dydd neilltuol, sef “Heddiw”, gan lefaru trwy Ddafydd ar ôl cymaint o amser, fel y dyfynnwyd o’r…

Darllen ymlaen
27 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 28 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Gan fod gennym, felly, Archoffeiriad mawr sydd wedi mynd i’r nefoedd, sef Iesu, Mab Duw, gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Hebreaid 4:14   Mae’r pregethwr enwog, John Elias, yn dweud mewn pregeth fod Yr Arglwydd Iesu Grist wedi mynd i’r Groes yn cario tri pheth – ein pechod, ein natur a’n henwau ac…

Darllen ymlaen
21 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

Felly, gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Hebreaid 4:16   Mae’r adnod yma, fel gymaint o adnodau eraill yn y Beibl, fel sefyll ar ben Yr Wyddfa ac edrych a gweld pethau gwahanol bob tro. Lle bynnag ydach chi’n edrych,…

Darllen ymlaen
3 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 3 Ebrill 2020

gan Dewi Tudur

Felly, gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Hebreaid 4:16   Mae’r adnod yma, fel llu o rai eraill yn y Beibl yn ein gwahodd i weddïo. “Beth arall wnawn ni?” medde ni! Mae’r holl sefyllfa hefo’r firws yn ein gwneud…

Darllen ymlaen