Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Diarhebion 4

15 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 15 Ebrill 2020

gan David Norbury

Doethineb yw’r pennaf peth; cais ddoethineb; â’r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni, ac fe’th ddyrchefir ganddi; fe’th anrhydedda, os cofleidi hi. Diarhebion 4:7-8   Cais Ddoethineb (rhan 3) Dioddefaint. Allwn ni ddim ei osgoi ac mae’n sleifio o’n cwmpas. Mae’n brifo’n ddwfn yn ein calonnau, ond mae Duw yn defnyddio dioddefaint…

Darllen ymlaen
14 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 14 Ebrill 2020

gan David Norbury

Doethineb yw’r pennaf peth; cais ddoethineb; â’r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni, ac fe’th ddyrchefir ganddi; fe’th anrhydedda, os cofleidi hi. Diarhebion 4:7-8   Cais Ddoethineb (rhan 2) Mae ein heglwys ni newydd ddechrau grŵp WhatsApp ac ar y bore cyntaf dyma Jimmy Hughes, un o’n diaconiaid, yn postio’r emyn hwn…

Darllen ymlaen
7 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 7 Ebrill 2020

gan David Norbury

Doethineb yw’r pennaf peth; cais ddoethineb; â’r cyfan sydd gennyt, cais ddeall. Meddwl yn uchel ohoni, ac fe’th ddyrchefir ganddi; fe’th anrhydedda, os cofleidi hi. Diarhebion 4:7-8 Rydym yn byw trwy gyfnod rhyfedd iawn. Nid nepell oddi wrth bob un ohonom, mewn ysbytai ar hyd ac ar led y wlad mae brwydrau ffyrnig yn mynd…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 4:20-27

gan Gwyn Davies

Diarhebion 4:20-27 ‘CADW HWY YN DY FEDDWL’ Unwaith eto caiff y ‘mab’ ei annog i wrando’n ofalus ar gyngor iachus y ‘tad’ (20-22). Mae’r anogaethau hyn yn ein hatgoffa fod rhywbeth ynom sy’n mynnu gwrthod, anwybyddu, neu anghofio doethineb Duw. O wneud hynny, nyni sydd ar ein colled (22). Daliwn sylw cyson ar eiriau Solomon,…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 4:10-19

gan Gwyn Davies

Diarhebion 4:10-19 ‘GOLAU’R WAWR … TYWYLLWCH DUDEW’ ‘Golau’r wawr’ Cyflwynir dwy ffordd, neu ddau lwybr, yn y darn hwn. Rhown sylw yn gyntaf i ‘ffordd doethineb’ a’r ‘llwybrau union’ (11). Diddorol nodi fod ‘uniondeb’ yn cyd-fynd â gwir ddoethineb: nid doeth y person hwnnw – pa mor ddisglair bynnag o ran ei allu academaidd –…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Bara’r Bywyd Diarhebion 4:1-9

gan Gwyn Davies

Diarhebion 4:1-9 ‘YN FAB I’M TAD’ Mae Solomon yma’n rhoi inni gipolwg ar ei hanes personol. Nid casgliad o egwyddorion a chynghorion moel sydd yn y llyfr hwn, ond ffrwyth myfyrdod Solomon ar ei brofiad ei hun yn ei ymwneud â Duw a phobl eraill. Profiad plentyn Daeth yn amlwg eisoes fod gan Solomon gonsýrn…

Darllen ymlaen