Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Datguddiad 4

26 Chw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Llun (1af)

Duw yw’r Crëwr ac mae’n cynnal pob peth “Teilwng wyt ti, ein Harglwydd a’n Duw, i dderbyn y gogoniant a’r anrhydedd a’r gallu, oherwydd tydi a greodd bob peth, a thrwy dy ewyllys y daethant i fod ac y crewyd hwy.” (Datguddiad 4:11) Ein nod yr wythnos hon yw edrych ar wahanol agweddau ar Dduw…

Darllen ymlaen