Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

1 Ioan 4

4 Maw, 2021

Galwad i Weddi 2021 – Dydd Gwener (5ed)

Duw cariad yw Y sawl nad yw’n caru, nid yw’n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom: bod Duw wedi anfon ei unig Fab i’r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad: nid ein bod ni’n caru Duw, ond ei fod ef…

Darllen ymlaen
17 Gor, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Gorffennaf 2020

gan Mari Jones

Blant, yr ydych chwi o Dduw, ac yr ydych wedi eu gorchfygu hwy; oherwydd y mae’r hwn sydd ynoch chwi yn gryfach na’r hwn sydd yn y byd. 1 Ioan 4:4   Bachu Fe’i gwelaf yn fy meddwl y funud yma – ei gorff byr yn ei ddwbl yn codi’r naill dywarchen ar ôl y…

Darllen ymlaen
30 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 1 Gorffennaf 2020

gan Meirion Thomas

 “Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy’n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw. Y sawl nad yw’n caru, nid yw’n adnabod Duw, oherwydd cariad yw Duw. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon…

Darllen ymlaen