Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Salm 34

9 Meh, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 11 Mehefin 2020

gan Iwan Rhys Jones

Ofnwch yr ARGLWYDD, ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar y rhai a’i hofna. Salm 34:9   Ofn Pwy sydd heb deimlo ofn rywbryd neu’i gilydd? Neb, mae’n debyg. Gadewch inni weld sut mae’r Beibl yn trin y syniad o ofn. Yn y Testament Newydd, y gair Groeg am ‘ofn’ yw ffobos. Y gair…

Darllen ymlaen
19 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Ebrill 2020

gan Mari Jones

‘Y mae’r ARGLWYDD yn agos at y drylliedig o galon ac yn gwaredu’r briwedig o ysbryd.’ Salm 34:18   Daw’r defosiwn isod allan o lyfr Mari Jones Trwy Lygad y Bugail a gyhoeddwyd gan y Mudiad nifer o flynyddoedd yn ôl. Y Fref a Glyw’r Bugail ‘Dacw damaid glas gwerth ei gael eto fan acw,’…

Darllen ymlaen